Nuklearna tehnologija u proizvodnji hrane – koliko smo bezbedni

Srbija nema nuklearni program namenjen proizvodnji hrane ali se takva hrana u Srbiju uvozi. Viši naučni savetnik Instituta „Vinča, Maja Gajić Kvaščev objašnjava da se nuklearna tehnologija najčešće koristi za ozračivanje semena kako bi se izabralo ono koje najbolje može da odgovori izazovima promenjenih klimatskih okolnosti čime se povećava produktivnost u uzgoju određenih biljnih kultura.

„Takođe, nuklearne tehnologije pomažu da se zemljište pripremi za uzgoj biljaka tako što se u zemljištu neutrališu patogeni. Praćenjem absorpcije nutrijenata iz zemljišta i kuda voda ide, omogućava se ušteda jer se navodnjavanje prilagođava uzgoju određene biljne vrste“, kaže Gajić Kvaščev.

Dodaje da se nuklearno i radijaciono zračenje koriste i u oceni bezbednosti i kvaliteta hrane. Da je primena ovog zračenja bezbedna i da je put od naučnih istraživanja do komercijalne primene dugačak.

Naš zakon o bezbednosti hrane koji je usklađen sa evropskim, hranu tretiranu na ovaj način ne prepoznaje kao nebezbednu, ali ukoliko u nekom proizvodu ima zračenja koje je štetno, naše laboratorije to mogu da otkriju i takva roba bi bila vraćena.

Gajić Kvaščev kaže da imamo i obučen kadar i opremu koja može da otkrije nebezbednu hranu.

Ukazuje i da je lako prepoznati hranu za čiju proizvodnju i kontrolu bezbednosti je korišćena nuklearna energigija jer je to obeleženo na deklaraciji, iako često sitnim slovima.

Napominje i to da je nuklearna tehnologija dala dobre rezultate u prepoznavanju falsifikovanih prehrambenih proizvoda. Navodi primer maslinovog ulja u kome se lmože otkriti recimo prisustvo ulja koje je već korišćeno.

Celo gostovanje Maje Gajić Kvaščev možete pogledati u videu na početku teksta.

(RTS)