Na osnovu mera NBS banke otpisale potraživanja u iznosu od 2,94 milijardi dinara

Narodna banka je, sprovodeći postupke kontrole banaka u oblasti zaštite korisnika, utvrdila određene nepravilnosti koje se odnose na postupanje banaka prema fizičkim licima korisnicima tzv. neaktivnih tekućih računa.

U vezi sa svim otpisanim potraživanjima banke ne mogu pokretati postupak prinudne naplate, a podaci o kašnjenju se brišu iz evidencije Kreditnog biroa, i to najkasnije nakon isteka tri godine od kada su u skladu sa mišljenjem Narodne banke Srbije bili ispunjeni uslovi za otpis tih potraživanja.

(RTS)


Ostavite komentar