Kartice potiskuju keš, koje su koristi od instant plaćanja

Na kraju 2023. godine izdato je 11,5 miliona platnih kartica, za 7,1 odsto više nego prethodne godine. U trgovinama je zabeleženo 564 miliona plaćanja platnim karticama, što predstavlja rast od 21 odsto. Narodna banka Srbije je uspostavila kontrolu nad šest platnih sistema od čega se posebno izdvaja instant plaćanje. 

Šef Sektora za podršku i razvoj platnog sistema Narodne banke Srbije Aleksandar Stanojević kaže da politika Narodne banke Srbije nije ukidanje postojećih platnih instrumenata, već promovisanje bezgotovinskih plaćanja, pogotovo bezgotovinskih plaćanja koje su troškovno efikasna.

„Ne možemo očekivati ukidanje gotovine, nego i dalje promovisanje bezgotovinskih plaćanja koja su troškovno efikasna. U prethodnom periodu Narodna banka Srbije je imala niz aktivnosti koje su za cilj imale upravo povećanje bezgotovinskih plaćanja“, istakao je Stanojević.

Završena bezkontaktna tehnologija DINA kartice

Istakao je da u DINA kartičnom sistemu završena implementacija bezkontaktne tehnologije, tako da će od 1. juna ove godine sve banke krenuti sa izdavanjem bezkontaktnih DINA platnih kartica.

„Sa druge strane omogućeno je prihvatanje tih kartica na svim prodajnim mestima, odnosno post terminalima koji se nalaze na prodajnim mestima trgovaca i mi smo uvereni da će ih nakon toga korisnici DINA kartica još intenzivnije koristiti“, istakao je Stanojević.

Pojasnio je da je instant plaćanje novi platni sistem NBS, koji ima niz novih funkcionalnosti i mogućnosti plaćanja, a jedna od funkcionalnosti jeste plaćanje na fizičkom internet prodajnom mestu.

„Glavna karakteristika instant plaćanja, pored prenosa sredstava sa računa platioca na račun primaoca plaćanja u svega nekoliko sekundi, jeste da je instant plaćanja moguće omogućiti na prodajnom mestu bez dodatnih skupih uređaja, kao što su POS terminali ili neki drugi uređaji, čime se značajno smanjuju troškovi“, kaže šef Sektora za podršku i razvoj platnog sistema NBS.

Prema njegovim rečima, trgovačke naknade i sve ostale naknade koje se plaćaju u okviru sistema za instant plaćanje značajno su niže, čime je implementiran platni instrument koji sada i onim najmanjim trgovcima, koji ne mogu da prihvate platne kartice zbog visokih troškova, infrastrukture i naknada, omogućava da sada to mogu da priušte.

„Putem različitih kanala, jedan od kanala je Android aplikacija koja se instalira na mobilnom telefonu, gde korisnik kroz svoju aplikaciju mobilnog bankarstva inicira transakciju, a trgovac to prihvata na mobilnom telefonu“, objasnio je Stanojević.

Plaćanje računa

Građani se suočavaju da, kada žele da plate Infostan u pošti, moraju da plate još nekoliko stotina dinara za tu uslugu.

Stanojević je rekao da na određenim šalterima postoje poštanski terminali, međutim, to nisu poštanski terminali za plaćanje, već za podizanje gotovine.

„Pružalac te usluge je u obavezi da obavesti korisnika koji dođe da plati na tom šalteru određenu uslugu, da ta transakcija platnom karticom nije plaćanje, već podizanje gotovine, koja sa sobom nosi naknade. Banka izdavalac kasnije korisniku naplati tu naknadu kao da je podigao novac na nekom tuđem bankomatu, odnosno poštanskom terminalu. Iz tog razloga je veoma važno da korisnici vode računa“, istakao je Stanojević.

Što se tiče veštačke inteligencije, Stanojević kaže da ona jeste prisutna u platnim karticama i ostalim bezgotovinskim načinima plaćanja, najčešće u delu analiza rizika sprečavanja zloupotreba.

(RTS)