Da li su potrošači spremni da plate više za proizvode socijalnih preduzeća

U Avliji održivog razvoja posao su našle osobe sa invaliditetom, žene iz ruralnih područja, bivši zatvorenici… U plastenicima uzgajaju voće i povrće koje pripremaju u etno restoranu a registrovali su i destileriju.

„Imamo 85 zaposlenih ljudi od čega 20 osoba sa invaliditetom i najniža plata nam je 51.500 dinara, znači svi su zaposleni ugovorom o radu. Mi smo jedna velika porodica i velika je sreća i privilegija videti da ljudi koji su korisnici usluga socijalne zaštite postanu punopravni članovi našeg društva. Nisu više teret nego ozbiljan resurs koji rade zarađuju privređuju i pružaju vrlo kvalitetne usluge i proizvode proizvode koji mogu da se plasiraju na tržište“, kaže Miroljub Nikolić iz Avlija održivog razvoja i socijalne sinergije.

Neven Marković iz Smatr Kolektiva kaže da istraživanja koja su radili govore da građani jesu spremni da plate više za neki proizvod za koji znaju da je održiv, da dolazi iz lokalnih izvora da ga pravi preduzeće koje zapošljava neke ranjive grupe.

„Pokazuje se u praksi, videli smo na nekim primerima kritičnih situacija kao kada je korona bila, da su ovi proizvodi mnogo više prodavani da su ljudi imali više razumevanja i shvatanja da trebaju da podrže ovakva preduzeća i lokalnu privredu“, kaže Marković.

Iako ih građani sve više prepoznaju, socijalna preduzeća najviše zarađuju od velikih privatnih kompanija koje njihove proizvode kupuju za korporativne poklone.

„Cilj je da podstaknemo i državne institucije i privredu da kupuju više od socijalnih preduzeća jer to je jako dobar način da ih podržimo da im napravimo tržište i pomognemo da budu održivi, a cilj nam je da se definišu i poreski podsticaji pre svega oni koji će motivisati privredu da izdvaja više za ovaj sektor da im bude podrška, a da sa druge strane to njima donese poreske olakšice“, napomenula je Violeta Jovanović, izvršni direktor Naled-a.

U vreme niske nezaposlenosti kada se traži radnik više, socijalna preduzeća su model da do posla dođu i oni iz ranjivih grupa. Za nekoliko meseci najavljeno je usvajanje Programa koji će odrediti iznos i uslove za dobijanje sredstva namenjenih nabavci opreme kao i podršci radnom osposobljavanju i angažovanju.

(RTS)