Bogatstvo budućih milijardera zasnovano pretežno na nasledstvu, a ne radu

UBS banka u svom Izveštaju o Ambicijama milijardera za 2023. godinu navodi da će 1.000 milijardera preneti 5,2 biliona dolara svojoj deci u narednih 20 do 30 godina.

Od 137 ljudi koji su postali milijarderi za godinu dana, do aprila ove godine, njih 53 je nasledilo ukupno 150,8 milijardi dolara od svoje porodice, navodi se u izveštaju UBS, što premašuje kombinovanih 140,7 milijardi dolara koje su stvorila 84 „samostvorena“ milijardera u istom periodu.

Banka je saopštila da je to prvi put u devetogodišnjoj istoriji njenog godišnjeg izveštaja o bogatstvu najbogatijih 0,00004 odsto društva da je „sledeća generacija milijardera akumulirala više bogatstva kroz nasleđe nego kroz preduzetništvo“.

Porast porodica koje svoje bogatstvo zasnivaju na nasleđu, primetan je u svim delovima sveta.

U Aziji i Pacifiku, prosečno bogatstvo naslednika bilo je 2 milijarde dolara u poređenju sa 1,6 milijardi dolara za preduzetnike, dok je u Americi, vrednost novopečenih milionera naslednika bila 2,2 milijarde dolara naspram 1,5 milijardi dolara preduzetnika.

U Evropi, na Bliskom istoku i u Africi, prosečno bogatstvo naslednika od 4,4 milijarde dolara, dvostruko je veće od 2,2 milijarde dolara samostvorenih preduzetnika.

„Kako sve veći broj prvih tajkuna stari, tako odgovornost počinje da prelazi na njihove naslednike, negujući potencijalne buduće multigeneracijske porodice milijardera“, navodi UBS, dodajući da je ovaj trend dugo bio očekivan.

Povećanje broja milijardera naslednika posledica je procvata preduzetničke aktivnosti od devedesetih, koja je postavila temelje za buduće generacije, objašnjeno je u izveštaju.

(RTS)


Ostavite komentar