Bankarski sistem u Srbiji stabilan, štednja premašila 15 milijardi evra

I u narednom periodu država će garantovati do 50.000 evra po štednom ulogu i ta suma se neće menjati. Klijenti su dovoljno zaštićeni, smatraju u Agenciji za osiguranje depozita, što pokazuje i stalno povećanje štednje koja je premašila 15 milijardi evra.

„Utvrdili smo da nema potrebe da povećavamo gornju granicu, tim pre što jedan deponent klijent štediša može praktično i milion evra da osigura tako što će u dvadeset banaka, koliko ih ima, da deponuje svoj iznos“, kaže predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Hasan Hanić.

Prema novoj metodologiji, banke su dodatno dužne da Agenciji uplaćuju unapred po 0,15 odsto premije na vrednost položenih depozita i to svaki kvartal unapred. To se pokazalo kao dodatna mera sigurnosti od propadanja banaka.

Takva mera, kažu, važna je i zbog promene kamatne politike. Sa istim ciljem je i Narodna banka naložila ograničavanje kamate na stambene kredite kako bi se sprečili problemi u otplati.

„Rastom euribora, koji je praktično sastavni deo kredita i koji je van uticaja nas, Narodona banka je u pravo vreme reagovala, limitirala i na taj način definitivno sprečila da u nekim narednim godinama imamo kvarenje tog dugoročnog portfelja kredita“, kaže direktor Agencije za osiguranje depozita banaka Vladimir Medan.

Pojačan oprez i pooštreni uslovi prilikom odobravanja kredita

U drugom i trećem kvartalu došlo je do usporavanja zaduživanja, posebno privrede. I građani su oprezniji pri zaduživanju, pa je nivo nenaplativih kredita svega tri odsto.

„Vidimo pojačan oprez prilikom odobravanja kredita i pooštrene uslove. To je i zbog toga što su u međuvremenu, nakon istorisjkog maksimuma od 20 i nešto odsto iznosa nenaplativih kredita iz 2015, 2014. i 2013. godine, banke naučile lekcije iz prošlosti i razvile modele koji im omogućavaju da na bolji način procene kreditnu sposobnost“, objašnjava sekretar Udruženja banaka Marina Papdakis.

Ukupna zaduženost privrede i građana trenutno je 3.423 milijarde dinara i na istom je nivou kao pre godinu dana.

Evidentirano je i da je svaki deseti klijent, zadužen gotovinskim kreditom, kasni u otplati.

(RTS)


Ostavite komentar