APR objavio spisak firmi za likvidaciju

Obaveštenja o firmama za likvidaciju objavljuju se u trajanju od 30 dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranici Agencije, a pristupa im se unosom matičnog broja ili poslovnog imena privrednog društva na stranici Pretraga privrednih društava, u odeljku “Oglasi i obaveštenja”, saopštio je APR.

Po isteku trajanja ovih obaveštenja, registrator privrednih subjekata će po službenoj dužnosti doneti akt o pokretanju postupka prinudne likvidacije privrednog društva, odnosno objaviti oglas o prinudnoj likvidaciji i istovremeno prevesti društvo u status “u prinudnoj lividaciji”.

Oglas, koji se objavljuje u neprekidnom trajanju od 60 dana, sadrži datum objave, poslovno ime i matični broj društva, kao i razlog prinudne likvidacije. Uz poslovno ime društva obavezno se dodaje oznaka: “u prinudnoj likvidaciji”.

Po isteku trajanja oglasa, registrator će, u daljem roku od 30 dana, doneti pojedinačne akte o brisanju, na osnovu kojih će obrisati privredna društva iz Registra privrednih subjekata.

APR podseća da je u aprilu prošle godine po službenoj dužnosti obrisano oko 4.000 privrednih društava na osnovu prinudne likvidacije.

(RTS)


Ostavite komentar