Žene na istim pozicijama i dalje plaćene manje od muškaraca, a kompanije kojima one upravljaju su profitabilnije

Da žena mora da radi 35 dana duže da bi zaradila platu muškarca – nisu novi podaci. Zna se i da su žene u Srbiji plaćene u proseku 8,8 odsto manje.

Međutim, svest o tome u privatnom sektoru je drugačija. Sedamdeset odsto ispitanih smatra da i jedni i drugi za isti posao primaju istu platu, dok svaki šesti tu tvrdnju dovodi u pitanje.

„Ona razvejava zabludu da ne postoji problem sa rodnom ravnopravnošću u privatnom sektoru. Ona, nažalos,t postoji i i te kako je prisutna. Najveći problemi se pojavljuju kada je u pitanju platni jaz i to je, donekle, očekivano, to je i globalni problem“, kaže ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura.

To potvrđuje i praksa poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Najviše pritužbi na njenom stolu je za diskriminaciju na tržištu rada, a podnose ih žene.

„Naša praksa pokazuje tokom svih ovih godina da je napredovanje žene vrlo veliki izazov i da je negde to očekivano, jer taj stakleni plafon i dalje perfektno funkcioniše, što možete videti i u velikim kompanijama, koje žene mnogo ređe vode. Na srednjem menadžmentu je situacija drugačija, to važi i za javni sektor“, ukazuje poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Žene bolje od muškaraca u 13 od 16 veština

Ranije su naučnici dokazali da su žene bolje u čak 13 od 16 veština koje odlikuju najbolje menadžere – poput preuzimanja inicijative, samorazvoju, pokazivanju integriteta i poštenja. Potvrdili su i da su kompanije sa više od 30 odsto žena rukovodilaca profitabilnije.

„Poštovanje različitosti, ravnopravnosti i inkluzija direktno utiču na bolje poslovne rezulate, tako da je to samo jedna od motivacija za ovo, ali ne treba da nam bude jedina“, istakla je direktorka kompanije Merck za Jugoistočnu Evropu Ina Bulat.

Za dostizanje jednakosti muškaraca i žena na ekonomskom planu potrebna su čak dva veka, procena je Svetskog ekonomskog foruma.

(RTS)