Zašto Zakon o rodnoj ravnopravnosti ugrožava srpski jezik

Srpska kultura je nepodeljena i ne sme da cepa društvo, niti da stvara nedoumice. Ocena je mnogih da Zakon o rodnoj ravnopravnosti to čini, kaže patrijarh srpski Porfirije.

„Sastali smo se da bismo nastojali svi zajedno da naš rad i naši zaključci ne služe još većim podelama i antagonizmima, jer ima ih i previše, nego da budu koliko je to moguće, zdrava osnova za društveni dijalog, za dijalog sa odgovornim relevantnim nosiocima vlasti, dijalog koji će ukazati na rešenje koje je dobro i prihvatljivo za svakog“, poručio je patrijarh srpski Porfirije.

Odbor za standardizaciju srpskog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti više puta je javno iznosio stručni sud o rodno osetljivom jeziku.

„U svim ovim dokumentima ne izbegava se uvažavanje ravnopravnosti osoba muškog i ženskog pola, naprotiv. Ali se ukazuje i na naučnu istinu da srpski jezik nije diskriminatoran prema bilo kojim osobama, pa ni prema osobama ženskog pola, da on ima svoje mehanizme za davanje informacija u tom pogledu, da se nikad ne može dovesti u nedoumicu o kom polu osobe je reč“, naveo je profesor Sreto Tanasić, predsednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU.

Članovi Saveta za srpski jezik budno prate i analiziraju stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu, pa samim tim i sva zbivanja u vezi sa rodno osetljivim jezikom.

„Na poslednjoj sednici Saveta članovi su na osnovu duge diskusije usvojili zaključak da se u 2024. godini Vladi Republike Srbije uputi preporuka iz našeg domena – da se preispitaju i ukinu sve lingvističke postavke u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti“, rekao je profesor Aleksandar Milanović, predsednik Saveta za srpski jezik.

„Taj zakon počiva na jednoj kategoriji koja je potpuno nedefinisana. Kolega Antonić je lepo pokazao da pojam roda ima blizu 100 različitih značenja. I sada na tom temelju vi da gradite jedan zakon koji treba da propiše i sankcije, a da mi ne znamo tačno o čemu govorimo“, dodao je profesor Dragan Stanić, predsednik Matice srpske.

Zato, kaže struka, treba da se sačuva racionalni deo, deo koji ima svoje opravdanje, a da se ono što je neprihvatljivo odbaci. Podsetimo, Zakon o rodnoj ravnopravnosti usvojen je pre tri godine. Za njegovo nepoštovanje, od ove godine predviđene su i sankcije.

(RTS)


Ostavite komentar