Zaštitnik građana najavio pokretanje postupka ocene ustavnosti odredaba zakona o rodno osetljivom jeziku

Pašalić je to rekao povodom 21. februara, Međunarodnog dana maternjeg jezika i istakao da su obrazovanje, informisanje i negovanje kulture na maternjem jeziku ne samo poštovanje osnovnog ljudskog prava, već i osnovna stavka u čuvanju i očuvanju nacionalnog identiteta pojedinca i cele zajednice.

Dodao je da bez obzira na to da li ste pripadnik većinskog naroda ili nacionalne manjine, treba da imate pravo da koristite svoj maternji jezik u javnim prilikama, da se obrazujete i informišete, kao i da stvarate i negujete kulturu na svom jeziku, navodi se u saopštenju Zaštitnika građana.

Pašalić je podsetio da je u Srbiji, pored srpskog jezika, u službenoj upotrebi 12 jezika nacionalnih manjina u 42 lokalne samouprave, a da 60.000 dece pohađa nastavu na manjinskim jezicima na svim nivoima.

Kako je istakao, Srbija je sa svojim zakonskim normativima u oblasti zaštite maternjeg jezika i pisma umnogome iznad evropskog standarda, i naveo da je važna kontinuirana saradnja sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina u Srbiji na unapređenju postojećih prava, kao i u iznalaženju modela nastave za poboljšanje nivoa znanja srpskog jezika dece pripadnika nacionalnih manjina.

(RTS)