Vihor 2024, počela združena taktička vežba Vojske Srbije

Združena taktička vežba će trajati do 21. aprila, a prema brojnosti i raznovrsnosti angažovanih borbenih efektiva biće jedna od najvećih i najsveobuhvatnijih koje je Vojska Srbije izvela, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Na vežbi učestvuju operativni kapaciteti kopnene i vazduhoplovne komponente naše vojske, a cilj je dalje unapređenje obučenosti i osposobljenosti komandi i jedinica za pripremu i izvođenje borbenih operacija, za organizovanje sadejstva, saradnje i zaštite snaga, kao i za kontrolu teritorije i logističku podršku snaga u zoni operacije.

U skladu sa scenarijom, koji je koncipiran da odgovara uslovima kakvi se mogu očekivati u stvarnoj situaciji, komande i jedinice će rešavati raznovrsne taktičke i vatrene zadatke u vezi sa planiranjem i izvođenjem operacija odgovora na krizu.

Združene taktičke vežbe, u kojima učestvuju jedinice različitih vidova, a po potrebi i ostale snage sistema odbrane, predstavljaju nezamenjiv oblik obuke u Vojsci Srbije, kaže se u saopštenju. 

Ističe se da se njihovom realizacijom postiže visoka osposobljenost komandi i jedinica za izvršavanje zadataka u sadejstvu, što je od ključnog značaja za ukupnu borbenu gotovost Vojske Srbije.

(RTS)