Uz olovku i papir lakše se pamti – koliko je disgrafija opasna

Digitalna revolucija mnoge je odvojila od papira i olovke. Sve češće pišu samo na tastaturi, u svim uzrastima.

Poteškoće u savladavanju veštine pisanja, koje se otkrivaju upravo u školi, prave sve veći posao logopedima. Disgrafija se prepoznaje po premeštanju, izostavljanju ili dodavanju slova i reči, nečitkom rukopisu, pisanju van linija. Deca s tim problemom često imaju i lošije držanje i motoriku.

„Velika je dilema koliko danas uticaj globalnog razvoja tehnologije omogućava maloj deci da pre stupe u kontakt sa tastaturom kompjutera, telefona nego uopšte sa olovkom. A to dovodi u vezu direktan razvoj fine motorike koja je opšti preduslov za razvoj deteta, a pre svega za veštine pisanja“, kaže logoped Katarina Anđelković.

Bez pisanja nema pravilnog razvoja mozga

Neurolozi tvrde da bez pisanja nema pravilnog razvoja mozga. Istraživanja su pokazala da se uz olovku i papir lakše pamti, kao i da je pisanje preduslov za razumevanje, a kasnije i kreativno povezivanje pojmova

„Čovečuljak koji predstavlja prezentaciju na hemisferama je tako nacrtan da je šaka polovina hemisfere. Ta funkcija pisanja, jedna od najsloženijih funkcija, ona nije samo čisto motorna. Treba da omogući osećaj pritiska, težine, boje, osećaj onoga što pišemo, crtamo, čitamo, pravi konekciju u asocijativnim zonama mozga i pravi nove konekcije“, navodi neurolog prof. dr Ranko Raičević.

Stariji se suočavaju sa rizicima demencije

Iako je tastatura češće u rukama mlađe generacije, stariji koji se samo na nju oslone suočavaju se sa većim rizicima, poput demencije.

„Rizikuju da bi mogli izostajanjem te vrlo složene funkcije pisanja da imaju veće probleme ako se desi, recimo, moždani udar. Ako su prestali da pišu, njihov oporavak motorike će biti duži nego kod onih koji su pisali pre toga“, ističe Raičević.

Elektronski uređaji imaju svoje prednosti – piše se brže, a greške se lako ispravljaju. Stručnjaci se zato zalažu za to da se piše i rukom i na tastaturi, ali kažu da bez upotrebe papira i olovke, nema razumevanja ni pravilne upotrebe digitalnih alata.

(RTS)


Ostavite komentar