Utvrđuje se šteta u Kineskom tržnom centru, apel da se imovina osigura

I dalje traje procena štete nakon požara u Kineskom tržnom centru, u kojem su izgoreli lokali zakupaca. Oni koji su imali polisu imovinskog osiguranja mogu da računaju na naknadu, kaže direktor Direkcije za naknadu štete “Dunav Osiguranje“ Milorad Radić.

“Ukoliko postoje osiguranici koji imaju polise osiguranja u ovom tržnom centru za svoje lokale, mogu prijaviti štetu. Pravo na nadoknadu štete uvek može ostvariti vlasnik osigurane stvari i vlasnik imovine. Naravno, ukoliko je ugovorom o zakupu ili nekim slučajnim dokumentom definisano drugačije“, kaže Radić.

Navodi da njima za sada niko nije prijavio štetu.

“Potrudili smo se i kontaktirali neke od vlasnika lokala za koje znamo da su kod nas osigurali. Od njih smo dobili informaciju da nisu pretrpeli štetu. Isto tako pozivamo sve one koji jesu pretrpeli štetu da nas o tome obaveste“, navodi Radić.

Da li će i kako biti nadoknađena i vrednost robe koja je izgorela zavisi od toga šta piše u ugovoru.

Smatra da oni koji nisu imali osiguranje neće moći da naplate štetu. 

Ističe da je i dalje nivo broja osiguranja u našoj zemlji mali i da je važno da se razvije svest o tome da je osiguranje nužnost. Navodi da su brojni imovinski rizici od kojih se imovina na taj način može zaštititi.

“Kompanija nudi pakete osiguranja kako za delatnost, tako i za domaćinstvo. Dakle, paketi osiguranja uključuju da se od brojne palete rizika izaberu oni koji konkretnom licu najviše odgovaraju. I svakako, kada se to sve ugovara u paketu, bude značajno jeftinije nego da se svaki od tih rizika ugovara pojedinačno“, navodi Radić.

Poručuje da je obaveza osiguravajućih kuća da svaku štetu nadoknade na pravi način, adekvatno u skladu sa pretrpljenom štetom, te da ne sme da bude bilo kakve bojazni da će osiguravajuće kuće postupati drugačije.

(RTS)


Ostavite komentar