Uručenje ugovora najboljim mladim lekarima, medicinskim sestrama i tehničarima, prisustvuje Vučić

Svečanosti prisustvuju i ministar zdravlja Zoran Lončar, kao i predstavnici medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola i zdravstvenih ustanova Srbije.

U okviru „Programa zapošljavanja najuspešniih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola“, koji je Ministarstvo zdravlja pokrenulo 2018. godine, 100 najboljih diplomaca državnih medicinskih fakulteta iz Prištine, Niša, Kragujevca, Novog Sada i Beograda dobiće posao u nekoj od zdravstvenih ustanova i priliku za stručno usavršavanje, kroz besplatnu specializacju i doktorske studije.

Pored 100 najboljih mladih lekara, ugovore o radu dobiće i 140 nauspešnijih diplomaca srednjih medicinskih škola, budućih medicinskih sestara i tehničara.

U okviru „Programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola“ do sada je zaključno sa današnjom akcijom zaposlen 1.641 lekar sa prosečnom ocenom 10 i 9,50, kao i 2.000 najboljih medicinskih sestara i tehničara.

(RTS)