Upozorenje SBB-u za pozicioniranje programa RTS-a

Poštovani,

Ovim putem želimo da ukažemo na vašu obavezu da programe Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije (RTS 1 i RTS 2) kao osnovne programe javnog medijskog servisa, pozicionirate na početku liste kanala u ponudi na svim vašim distributivnim platformama, neposredno iza servisnog kanala (koji treba da bude na nultoj poziciji).

Naime, dana 04.11.2023. godine stupio je na snagu Zakon o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“, broj 92/2023“) koji članom 112. stav 13. ustanovljava obavezu operatora elektronske komunikacione mreže za distribuciju medijskih usluga da programe u ponudi pozicionira na sledeći način:

1) servisni kanal operatora, sa informacijama o sadržaju ponude operatora – nulta pozicija;
2) osnovni programi javnih medijskih servisa u zoni njihovog pokrivanja – pozicije neposredno iza nulte pozicije;
3) sve ostale medijske usluge televizije u ponudi operatora – neposredno nakon pozicija za medijske usluge televizije iz tačke 2) ovog stava, prema redosledu koji odredi operator.

Nepostupanje u skladu sa navedenim obavezama podrazumeva pokretanje upravnog izvršenja i prekršajnog postupka u skladu sa članom 112 stav 15 i članom 125 Zakona o elektronskim medijima.

S poštovanjem,

GENERALNI DIREKTOR JMU RTS

Dragan Bujošević

(RTS)


Ostavite komentar