Ubistva žena uprkos prijavama nasilja – ko je zakazao i da li su zločini mogli da budu sprečeni

U centru Pirota, na očigled prolaznika, ubijena je žena. Na nju je pucao bivši partner, kojem je bilo zabranjeno da joj prilazi.

„Mi se nalazimo na mestu gde je Sanja stradala, žena je bila svesna, znala je šta, kako i gde da traži pomoć i podršku“, navodi Marija Penčić iz Udruženja „Žene juga“ iz Pirota.

Nije je dobila, iako je nasilnika prijavljivala osam puta. Ni posle devete prijave sud mu nije odredio pritvor. Sada se traži da se utvrdi ko je zakazao i da li je ubistvo moglo da se spreči.

 „Mi sad imamo mnogo veći broj ubijenih žena kada je u pitanju prijavljivanje institucijama, koje su ubijene u stvari zbog pogrešne procene od strane suda i tužilaštva, i dok se to ne promeni i dok neko od sudija i tužilaca ne bude odgovarao, pokrenut makar disciplinski postupak za utvrđivanje te lične odgovornosti, nama će se ove greške ponavljati“, kaže Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

Više od 300 žena ubijeno za proteklih deset godina

A greške su koštale života 18 žena od početka godine. Više od 300 ubijeno je za proteklih deset. Za pet meseci policija je dobila više od hiljadu i po prijava nasilja.

„U istom periodu izrečeno je 11.164 hitne mere, i to 3.497 mera privremenog udaljenja učinioca iz stana, 7.667 mera zabrane učiniocu prilaska i kontaktiranja žrtve nasilja, produženo je 7.469 hitnih mera od strane suda, a prekršeno 426 hitnih mera“, navodi Dragana Trajković, v. d. pomoćnica ministra unutrašnjih poslova.

Formiranje registra počinilaca

Nadležni najavljuju strože kazne i smanjenje starosne granice za krivičnu odgovornost maloletnih nasilnika, sa 14 na 12 godina. Takođe i formiranje registra počinilaca.

„Ovim registrom obezbedio bi se kontinuitet u pracenu ponašanja prijavljenog lica i unapredila procena rizika od svih oblika rodno zasnovanog nasilja, kao i uslovi za veoma važno preventivno delovanje“, navodi Maja Gojković, potpredsednica Vlade, ministarka kulture i predsednica Koordinacionog tela za rodu ravnopravnost.

Svaki dokaz o nasilju je važan, izveštaj lekara često presudan

Svaki dokaz o nasilju je važan. Lekari reaguju kada posledice nasilja postanu vidljive. Njihov izveštaj često je presudan dokaz.

„Detaljno opisivanje i dokumentovanje posledica povređivanja ne treba isključivo vezivati za lekare specijaliste sudske medicine, jer i lekari različite specijalnosti koji leče posledice pretrpljenog nasilja, mogu i moraju adekvatno obaviti sudsko medicinski pregled, sačiniti validan medicinski dokument ukoliko su edukovani, a svi jesu edukovani, posebno oni koji rade u urgentnim centrima i dužni su da registruju svaku povredu, da izmere njene dimenzije i da to sve zapišu“, ukazuje Danica Grujičić, ministarka zdravlja.

Godišnje se u Srbiji dogodi oko 30 femicida. Najviše žena ubijeno je u svom domu. Ove godine ubijene su i dve devojčice, a dvogodišnje dete do smrti je pretukao očuh.

(RTS)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike