U Srbiji za 12 godina ubijeno 406 žena, šta učiniti da se crna statistika porodičnog nasilja smanji

Udavljene, zaklane, zapaljene, prebijene do smrti, svirepo ugašeni životi 391 žene i 15 devojčica u protekloj deceniji. Za nepunih pet meseci ove godine dvet ubijenih žena, poslednja pre dva dana.

„Od ovih devet slučajeva ove godine i ovaj poslednji u Beogradu, mi možemo da tvrdimo da je u pet i ranije bilo prijavljivano nasilje, kaže Vanja Macanović, advokat.

Po izricanju hitnih mera, Grupa za koordinaciju ima obavezu da za mesec dana razmotri slučaj, proceni rizik, napravi plan zaštite žrtve.

„Za neke visokorizične učinioce ne postoji drugi način osim da mu bude određen pritvor i da im bude izrečena kazna zatvora. Kućni zatvor koji se ne prati, sa nanogicama koje ne rade i ne funkcionišu i koje nemaju dobar nadzor, to je isto nešto što se vidi da, nažalost u ovakvim slučajevima ne funkcioniše“, rekla je Macanovićeva.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, ponovo će uputiti Ministarstvu pravde inicijativu za izmenu Krivičnog zakonika, Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i Zakona o izvšenju krivičih sankcija.

„Podsetiću samo na ovaj poslednji, gde smo tražili da žrtva bude obaveštena o tome da je osuđeni završio kaznu zatvora ili pobegao, jer nema dileme da to jeste jedan od rizičnih trenutaka. Svi koji se nalaze u sistemu zaštite moraju obavezno razmišati iz pozicije žrtve“, rekla je poverenica Brankica Janković.

A treba razmišljati i o podršci porodici i deci čije su majke ubijene.

„Za one porodice koje su nas kontaktirale, gde su žene imale maloletnu decu, mi vidimo čitav niz ozbiljnih problema te dece, od toga da nose prezime oca, u malim mestima se svi znaju, do toga da ta deca imaju ozbiljne psihološke probleme i da porodice moraju u dugom periodu da finansiraju terapijske postupke i slično“, rekla je Tanja Gnjatović iz Autonomnog žeskog centra. 

Još čekaju, kaže, i formiranje tela koje bi analiziralo slučajeve femicida, utvrdilo gde su pukotine u sistemu i šta bi trebalo menjati da se crna statistika porodičnog nasilja smanji.

(RTS)