U Kliničkom Centru Vojvodine za manje od 24 časa izvršene četiri transplantacije

Svi transplantirani pacijenti su operaciju podneli dobro, sa odličnim posleoperativnim tokom i bez komplikacija, i sada sa normalizovanom funkcijom transplantiranog bubrega.

U narednom periodu se očekuje postupni oporavak bolesnika i otpust iz KCV, te dalje ambulantno praćenje.

U 2024. godini, Klinički centar Vojvodine planira da poveća ukupan broj transplantacija, kao i da se načini potpuna revizija liste čekanja za transplantaciju bubrega na teritoriji AP Vojvodine.

Ovim transplantacijama se u KC Vojvodine nastavlja višegodišnji planirani proces donacije organa porekla od preminulih osoba, kao i pažljive selekcije i izvrešenja transplantacija bubrega od strane živih srodnih, ali i nesrodnih dobrovoljnih davalaca.

Tokom 2023. godine  u KC Vojvodine, izvršeno je 19 transplantacija burbega, od toga 15 transplantacija kadaveričnih burbega, gde je davalac preminula osoba.

(RTS)


Ostavite komentar