Subotica, pokrenut pripremni postupak protiv osumnjičenog učenika

Molnar je naveo da će dalja dešavanja u nastavku procesa protiv  osumnjičenog đaka zavisiti od rezultata postupka.

Predsednik Višeg suda u Subotici naglasio je da je u skladu sa članom 75 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, javnost iz ovog postupka isključena jer je reč o maloletnom licu.

(RTS)


Ostavite komentar