Štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu revakcinisani protiv HPV-a

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević rekao je da je Uprava imala moralnu obavezu da štićenicima učini dostupnim sve informacije koje se tiču imunizacije vakcinom koja je mnogim zemljama pomogla da praktično iskorene neke oblike kancera.

Štićenici su pokazali odgovornost prema sebi i drugima odlukom da se vakcinišu“, rekao je Carević. On je istakao značaj edukacije u svim kolektivima koji se bave vaspitnim radom mladih ljudi, saopštilo je Ministarstvo pravde.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra, prošle godine je organizovano predavanje o značaju ove vakcine u saradnji sa gradskim Zavodom za javno zdravlje.

Istog dana je organizovana i vakcinacija i skoro 70 odsto štićenika odlučilo je da primi prvu dozu nakon što su u razgovoru sa lekarima dobili odgovore na sva pitanja koja su od značaja za njihovo zdravlje.

U Srbiji je od juna 2022. godine godine omogućena besplatna vakcinacija devojčica i dečaka uzrasta od devet do 19 godina, što je i najbolja moguća prevencija od širenja nekoliko vrsta malignih oboljenja.

U zemljama u kojima se duže od 10 godina obavlja vakcinacija dece ovog uzrasta, obuhvatom više od 90 odsto, došlo se do drastičnog smanjenja, a u nekim državama praktično i do nestanka raka grlića materice od koga veliki broj žena u Srbiji oboleva i, na žalost, umire.

(RTS)