Šta je uzrok trovanja radnika u aleksinačkoj fabrici „Magna“

Načelnica Nacionalnog centra za kontrolu trovanja VMA, prof. dr Slavica Vučinić ističe da se radi o preparatu na bazi sintetičkog kaučuka i organskih rastvarača, koji, ukoliko se ne poštuje uputstvo za rad i koristi zaštitna oprema, može dovesti do simptoma i znakova trovanja.

„Specifičnog lečenja nema, već je terapija simptomatska i suportivna. Nakon prestanka tegoba, ukoliko se ne detektuju komplikacije ili drugi zdravstveni problemi koji nisu vezani za trovanje, pacijent se može otpustiti iz zdravstvene ustanove“, navodi se u saopštenju.

Dodaju i da je propisana lična zaštitna oprema obavezna za zaposlene na radnom mestu, odnosno prilikom obavljanja poslova i radnih aktivnosti na kojima se opasnosti i štetnosti, odnosno rizici od nastanka povreda i oštećenja zdravlja ne mogu otkloniti ili u dovoljnoj meri smanjiti primenom tehničkih, tehnoloških i drugih mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Ministarstvo zdravlja saopštilo je i da će danas svi radnici zadržani na bolničkom lečenju biti pušteni kući. Pacijenti koji su bili hospitalizovani u Nišu su pušteni kući, dok su zbog dodatnih analiza u Aleksincu zadržana dva pacijenta, ali se i njihovo otpuštanje očekuje tokom dana.

(RTS)


Ostavite komentar