Srpski notari postali deo evropske mreže – šta za građane znači neposredan uvid u dokumenta

Srbislav Cvejić prednosti platforme objašnjava konkretnom primeru. „Notar iz Srbije moći će da proveri punomoćje overeno u EU a tiče se prometa u Srbiji tako što će stupiti sa kolegom iz Unije koji će ga obavestiti da li je taj dokument overen u toj kancelariji i da li je još važeći i obrnuto“, objašnjava predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić.

Time će se sprečiti mogućnost falsifikovanja kao što su dokumenta poput nasledničkih izjava.

Cvejić navodi da će pored punomoćja i nasledničkih izjava koje se najčešće traže, javni beležnik če imati uvid u privredne registre, što je, napominje, jako bitno za poslovanje.

Ukazuje na to da će građani Srbije moći da overe neki dokument koji je izdao notar u Evropskoj uniji, odnosno da overe kopiju.

„Na ovaj način mi ćemo moći da stupimo u kontakt sa kolegama iz Evropske unije i da vidimo da li je taj akt zaista izdat“, čime sprečavamo falsifikovanje, kaže Cvejić navodeći da će pristup platformi imati naši i notari iz zemalja članica EU.

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije napominje da je potrebno neko vreme da se stvore neki tehnički uslovi kao što je organizacija obuke za upotrebu platforme.

„S druge strane, potrebno je i da se otvore nalozi za javne beležike, ali je to mali deo posla u odnosu na ono šta smo mi do sada preduzeli u poslednjih nekoliko godina“, navodi Srbislav Cvejić.

Cvejić očekuje da platforma zaživi za nekoliko meseci.

Prema njegovim rečima, notari su pre platforme imali velike probleme prilikom provera dokumenata iz EU. „Najčešće se to odvijalo putem mejla, ali pored toga imali smo probleme, jer nismo imali dostupne podatke o kolegama iz Unije. Na ovaj način taj problem ćemo prevazići i postojaće mogućnost da u realnom vremenu proverimo te podatke“, objašnjava Cvejić.

Javno beležništvo u Srbiji postoji tek deset godina, a Srbija je poslednja u regionu uspostavila notarski sistem.

„Prevalili smo zaista dug zaista i težak put u uspostavljanju javnog beležištva. Uspeli smo da za ovo kratko vreme steknemo veliko poverenje građana“, ocenjuje Cvejić.

Ceo razgovor sa Srbislavom Cvejićem možete pogledati u videu na početku teksta

(RTS)


Ostavite komentar