Srbija i Severna Makedonija potpisale protokol – od 1. februara ubrzavaju se carinske procedure

Potpisani Protokol predviđa ubrzanje carinskih procedura koje vrše carinski organi na zajedničkom prelazu Preševo-Tabanovce, što otvara mogućnost za duplo brži promet teretnih vozila preko tog prelaza, saopštila je Uprava carina.

„Protokolom, koji će se primenjivati od 1. februara značajno ubrzavamo carinske procedure i protok roba, a privredi smanjujemo troškove spoljnotrgovinskog poslovanja. Time nastavljamo sprovođenje koncepta Otvoreni Balkan i snažno podstičemo jačanje konkurentnosti privreda naših zemalja“, istakao je Radujko.

Dodao je da su potpisanim Protokolom uređene sve pojedinosti i tehnička pitanja važna za praktičnu primenu Memoranduma. 

Prednosti procedure

Prilikom ulaska na carinsku teritoriju Republike Srbije ili Republike Severne Makedonije priznavaće se potvrda o vaganju tovara, kao i prateća tranzitna dokumentacija overena pečatom susedne carinske administracije, što je ključni preduslov za značajno ubrzavanje postupka. 

„U okviru Otvorenog Balkana počeće da se primenjuje priznavanje sertifikata za merenje teretnih vozila između Uprava carina Republike Severne Makedonije i Republike Srbije, što će značiti da teretna vozila neće morati ponovo da se mere pri ulasku u jednu od dve zemlje“, pojasnio je prednost nove procedure Bogoev. 

Na ulazu u carinsku teritoriju Severne Makedonije vršiće se samo evidentiranje prelaska granice i prispeća robe, navodi Upravo.

Isto će se primenjivati i u slučaju izvoza iz jedne države u drugu, s tim što je u tom slučaju potrebno posedovati izvoznu deklaraciju koju prati potvrda o vaganju robe overena pečatom carinske administracije zemlje izvoza. 

 Tovari koje prati potvrda o vaganju overena pečatom carinskih organa i tranzitni prateći dokument sa MRN za zajednički tranzitni postupak – T1 će na graničnom prelazu Preševo – Tabanovce biti upućivani na posebnu saobraćajnu traku obeleženu sa “OPEN BALKAN“ i “TRANZIT“.  

Prioritetna traka na graničnom prelazu Preševo–Tabanovce obeležena sa “OPEN BALKAN“ i “TRANZIT“ odnosi se na svakog prevoznika, izvoznika ili uvoznika registrovanog u jednoj od članica inicijative Otvoreni Balkan, kao i na sve nosioce statusa Ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) iz bilo koje od zemalja inicijative Otvoreni Balkan, zaključuje Uprava.

(RTS)


Ostavite komentar