Seoski sveštenik u Vrbovcu čuva od zaborava priču o hrabrim borcima iz Velikog rata

Tokom dva dana žestoke borbe, 18. i 19. oktobra 1915. godine, na Vrbovačkim kosama je poginulo, ranjeno i nestalo 1.350 vojnika.

Jedinice Šumadijske divizije prvog poziva, tačnije 11. i 19. pešadijski puk, pretrpeli su najveće gubitke, čuvajući odstupnicu Beogradu i čitavom narodu.

“Gde je srpska vojska jednom elastičnom odbranom pokušavala da zadrži prodor zaista nadmoćnije nemačke 11. armije, koja je nadmoćnija bila svakako u onom tehničkom pogledu. Sve to treba posmatrati u kontekstu uporne i žilave odbrane srpske vojske koja se nažalost nadala da će doći pomoć od strane saveznika, koja, kako će istorija kasnije pokazati, nije došla. I sve je to kasnije uslovilo povlačenje srpske vojske ka Albaniji“, kaže istoričar Miroslav Lazić.

Crkva u Vrbovcu jedina je spomen kosturnica koja je vezana za tu godinu stradanja, a u njenom podrumu, ispod oltara, čuva se dve stotine posmrtnih ostataka ratnika, ali i civila.

Ovi junaci su decenijama bili zaboravljeni. Tek 2007. godine je kosturnica obnovljena, a kako bi priča o njima živela, objavljene su dve knjige. U planu je da se napravi i memorijalni kompleks.

“To su mladići od 20 godina koji su dali svoj život za ovu zemlju u trenucima najusudnijim za srpski narod. Da oni nisu na dva dana ovde zaustavili neprijatelja, pitanje je kako bi dalje istorija srpskog naroda bila. Ja sam sticajem prilika ovde došao 2005. godine, 60 godina posle Drugog svetskog rata. Zatekao sam ruinu jednu, jedan krajnje nedoličan odnos prema srpskim ratnicima, to je za našu sramotu“, kaže sveštenik Dušan Popović, starešina crkve Svetog proroka Jeremije u Vrbovcu.

Crkvu Svetog proroka Jeremije u Vrbovcu, koja ima status spomenika kulture, prošle godine je po prvi put od 1939. godine posetila zvanična delegacija Vojske Srbije.

(RTS)


Ostavite komentar