Savet EU dao zeleno svetlo za sporazum sa Srbijom o saradnji sa Fronteksom

Sporazumom će timovi Fronteksa za upravljanje granicama moći da budu raspoređeni u Srbiji, a omoguće će Fronteksu i da pomogne Srbiji u upravljanju migracionim tokovima, sprečavanju ilegalne imigracije i borbi protiv prekograničnog kriminala.

Novi sporazum zameniće sadašnji statusni sporazum između EU i Srbije, koji je zasnovan na staroj regulativi Fronteksa i dozvoljava samo zajedničke operacije na granici Srbije sa EU.

Na osnovu nove uredbe Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu iz 2019. godine, Fronteks može da pomogne zemljama sa kojima potpisuje sporazume na celoj njihovoj teritoriji i može da vrši izvršna ovlašćenja, kao što su granične provere i registracija ljudi.

Fronteks ima sporazume o saradnji u oblasti upravljanja granicama sa Moldavijom, Severnom Makedonijom, Crnom Gorom i Albanijom.

Nakon potpisivanja, sporazum će proći proces ratifikacije ili odobrenja, koji u slučaju EU obuhvata to da Evropski parlament da saglasnost i da Savet završi  konačno zaključivanje sporazuma. 

(RTS)