Sastanak predsednika Vučića sa predstavnicima romske zajednice

Sastanak je organizovala supruga predsednika Tamara Vučić, a bili su prisutni i ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije Tomislav Žigmanov, ministar za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković, ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović i ministarka za brigu o porodici i demografiju Srbije Darija Kisić Tepavčević.

Jedna od glavnih tema razgovora bile su proaktivne i podsticajne mere koje država može da donese u cilju dodatnog osnaživanja Romkinja, kao stuba romske zajednice u Srbiji, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu predsednika Srbije.

Predstavnici delegacije informisali su prisutne o brojnim temama od značaja za Romkinje, posebno u pogledu maloletničkih brakova, nasilja u porodici, ali i mogućnostima za dodatno obrazovanje, zapošljavanje, učešće u organima vlasti na svim nivoima, kao i o merama za podsticanje ženskog preduzetništva.

Govoreći o konkretnim predlozima i merama koje bi u znatnoj meri unapredile položaj Romkinja i Roma u Srbiji, sagovornici su razmenili mišljenja o programima poput stipendiranja dece iz socijalno ugroženh porodica, kao i dece sa invaliditetom, dece iz hraniteljskih porodica i dece na domskom smeštaju.

Tokom sastanka je naglašeno da će Srbija uvek i na svakom mestu voditi računa o svim svojim građanima, kao i da neće dozvoliti marginalizaciju Roma, uz nultu toleranciju prema bilo kojem vidu diskriminacije ili nasilja.

Sagovornici su se saglasili da je borba protiv stereotipa i predrasuda jedan od ključnih elemenata za uspeh svih podsticajnih mera države, usmerenih na ravnopravno uključivanje pripadnika romskog naroda u sve sfere društvenog života.

Posebna tema razgovora bile su aktivnosti usmerene na unapređenje zapošljavanja, pogotovo u kontekstu prednosti dualnog obrazovanja i mogućnosti prekvalifikacija i dokvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada.

U tom smislu, istaknut je veliki potencijal za zapošljavanje i potražnju za radnom snagom u okviru projekta Ekspo 2027, u kojem će se posebno mladim ljudima otvoriti ogromne mogućnosti da započnu i izgrade uspešnu karijeru.

(RTS)


Ostavite komentar