Roditelji prijavili da je ćerka trpela nasilje u školi kod Malog Crnića, preduzete mere

Prema saopštenju škole, po saznanju o incidentu preduzeli su sve korake predviđene pravilnikom, obavestili su sve aktere i nadležne institucije. Policija je vršila istragu po ovoj prijavi.

Sproveden je vaspitno-disciplinski postupak protiv učenika koji su učestvovali u događaju, izrečene su vaspitno-disciplinske mere učenicima za koje je utvrđena odgovornost zbog učinjene povrede zabrane i teže povrede obaveza učenika, pojačan je vaspitni rad sa njima i određene mere društveno-korisnog i humanitarnog rada.

Za učenicu koja je pretrpela nasilje sačinjen je plan zaštite i utvrđene su mere podrške.

Pokrenuti su i disciplinski postupci radi utvrđivanja odgovornosti zaposlenih.

(RTS)