Revizor u finansijskim izveštajima utvrdio greške od 725 milijardi dinara

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor Duško Pejović je rekao da su revidirane javne nabavke vredne oko 150 milijardi dinara i da je kod 18,88 odsto javnih nabavki utvrđena neka vrsta nepravilnosti. 

Manje nepravilnosti su utvrđene u javnim nabavkama u lokalnim samoupravama, nego u javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim oblicima organizovanjima. 

Navodeći podatke o obavljenim revizijama i izveštajima, Pejović je rekao da je DRI lane sačinila 284 izveštaja o reviziji, od čega se najveći broj odnosi na izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja, a da je objavljeno i 250 poslerevizionih izveštaja. 

Istakao je da je DRI svojim radom u republički budžet vratio 9,62 milijarde dinara. 

„Najznačajniji udeo u ovom iznosu i to 6,86 milijardi je po osnovu sprovedene centralizovane nabavke reagenasa i 1,95 milijardi dinara vraćenih od strane visokoškolskih ustanova. Kada se suma vraćena u budžet uporedi sa 897 miliona, koje je koštao rad DRI, vidi se da je na svaki uloženi dinar u rad Državne revizorske insitucije, u budžet Srbije vraćeno 11 dinara“, rekao je Pejović. 

Prema njegovim rečima kod efekata rada DRI neophodno je navesti i 255 milijardi dinara koje se odnose na evidentiranje imovine i obaveza, kao i 19 milijardi dinara koje se odnose na usklađivanje poslovanja subjekata revizije.

Pejović je istakao da je najviše novca datog za rad DRI, utrošeno na plate zaposlenih i dodao da je broj zaposlenih lane u odnosu na 2018. godinu povećan za 5,6 odsto, a da je broj izveštaja u ovom periodu povećan za 36 procenata. 

„Naši ciljevi su da jačamo nezavisnost u radu i da povećavamo broj izveštaja, a pre svega onih o svrsishodnosti poslovanja“, rekao je Pejović i dodao da će ove godine biti objavljeno 300 izveštaja.

(RTS)


Ostavite komentar