RATEL započinje uporedna merenja kvaliteta usluga mobilnih operatera

Jedna od zakonskih obaveza RATEL-a je da se stara da obezbedi visok nivo zaštite korisnika, u skladu sa utvrđenim ciljevima. Tako se posebno vodi računa o davanju jasnih obaveštenja u pogledu objavljivanja uslova korišćenja javnih elektronskih komunikacionih usluga i pružanja uporedivih obaveštenja krajnjim korisnicima od strane operatora, navodi se u saopštenju RATEL-a.

Ukazuju da RATEL podstiče dodatne investicije i dalji razvoj telekomunikacionog tržišta kroz zaštitu konkurentnosti u pružanju usluga u mobilnih komunikacionim mrežama, te na pouzdan i nepristrasan način informiše korisnike o kvalitetu mobilnih usluga u Srbiji.

„RATEL od 2017. godine sprovodi sveobuhvatna uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga dostupnih krajnjim korisnicima mobilnih komunikacionih mreža (benčmark), a ove godine započinje realizaciju sedme  nacionalne benčmark kampanje“, navodi se u saopštenju RATEL-a.

Ukazuju da su, ukoliko se uporede merenja i analizu parametara kvaliteta usluga u mobilnim mrežama koja sprovode RATEL i operatori, razlike vrlo jasne, vidljive i precizne:

„-RATEL finansira merenja i obezbeđuje nezavisnost benčmarka mobilnih mreža u Srbiji,

-RATEL sprovodi benčmark po standardizovanoj metodologiji i bodovanju u skladu sa ETSI TR 103559, Annex A,

– RATEL sveobuhvatno testira usluge: usluge prenosa govora i podataka (Voice i Data) u mobilnim mrežama, kao i radio parametre mreža za celu teritoriju Republike Srbije, za obuhvat stanovništva ne manji od 50 odsto.

-RATEL merenja obavlja na svim državnim putevima Ia i Ib reda, uključujući puteve do turističkih i banjskih kompleksa, a naročito u delovima Srbije koji su slabije  razvijeni“, navodi se u saopštenju RATEL-a.

Ukazuju da, s druge strane, kompanije, u ovom slučaju operatori, sprovode benčmark testiranja po sopstvenoj metodologiji merenja i bodovanja, koja nije standardizovana, pa samim tim rezultati različitih kampanja nisu uporedivi.

Iz RATEL-a kažu da su to uglavnom  kampanje po metodologiji „crowdsource“ koja se zasniva po principu uzorkovanja, analiziraju samo neke od parametara usluga prenosa podataka i uglavnom nema radio parametara.

„Uzorkovanje nije bliže pojašnjeno, a pretpostavka je da se obavlja u gradskim sredinama gde je najveća koncentracija korisnika koji su platežno sposobni, jer po prirodi stvari operatori nemaju ekonomski interes da pružaju uslugu u nerazvijenim krajevima, pa samim tim benčmark merenja ne sprovode u takvim područjima, što stvara pogrešnu sliku o zastupljenosti i raspoloživosti njihovih usluga po teritoriji Srbije u celosti“, navodi se u saopštenju RATEL-a.

Ukazuju da RATEL i ove godine sprovodi benčmark mobilnih mreža u Srbiji, pa je, kako kažu, ovo prilika da operatori mobilnih komunikacionih mreža u Srbiji, pod unapred poznatim, fer i transparentnim uslovima, ponovo pokažu dostupnost, raspoloživost i kvalitet usluga u svojim mrežama, a korisnici će moći da se upoznaju sa uporedivim rezultatima.

(RTS)


Ostavite komentar