Rad sa opasnim hemikalijama – poštovanje procedura čuva glavu

U skladištu jedne fabrike za proizvodnju kućne hemije u Dobanovcima miris kiselina je toliko jak, da je to osetila i ekipa RTS-a ispred ulaza.

Za radnike je zaštitna oprema obavezna.

„Mi se trudimo da radnicima obezbedimo svu potrebnu opremu, gde spadaju zaštitne maske, rukavice, celokupna HTZ oprema, radno odelo i zaštitne cipele i da ih redovno šaljemo na lekarske preglede kontinuirano svake godine“, kaže Dragan Dimitrijević, vođa proizvodnje u fabrici kućne i bazne hemije.

Dimitrijević navodi da je inspekcija, u dva dolaska prethodne godine, kontrolisala kompletnu papirologiju.

Zaštitna oprema predviđana je zakonom, a važan dokument i za radnike i poslodavce je bezbednosni list.

Poslodavac je dužan da zaposlenima koji rade sa opasnim hemijskim materijama taj dokument stavi na uvid, odnosno da im objasni o kakvim hemikalijama je reč.

„To dođe kao neka lična karta. Tu postoji neki broj koji govori o toj hemikaliji – da li je ona tečnog ili čvrtog stanja. Govori o njenoj klasifikaciji, koliko je ona opasna, zapaljiva, iritativna za oči, za kožu, može biti toksična. Pored te klasifikaciji postoji i odeljak o bezbednosti po zdravlju ljudi na radu“, objašnjava Dimitrijević.

Dr Dušan Veljković sa Hemijskog fakulteta kaže da kod radnika koji rade u fabrikama sa hemikalijama postoje dve vrste opasnosti – trovanje i eksplozija, jer hemikalije mogu biti zapaljive.

„Postoje hemikalije koje su i eksplozivne i zapaljive kao što je slučaj sa organskim jedinjenjima, za koje se sumnja da su izazvala ovu nesreću. Potrebno je poznavanje vrste hemikalija i od strane menadžmenta i radnika, da bi proces proizvodnje bio bezbedan“, objašnjava Veljković.

Poslodavac takođe mora da poseduje i Akt o proceni rizika, a radnik mora da prođe obuku o korišćenju hemikalija.

Dr Vladimir Pavićević sa Tehnološko-metalurškog fakulteta navodi da su u Srbiji problem podzakonska akta, uredbe i pravilnici koji imaju zadatak da omoguće primenu osnovnih načela koja se navode u zakonima.

„Svaka ozbiljna industrija bi morala da ima jasno propisanu proceduru u postupanju u radu sa opasnim materijama. Naravno sve neophodne delove opreme, počev od maski pa do jako ozbiljnih sistema za ventilaciju koji mnogo koštaju“, kaže Pavićević, naglasivši da zdravlje radnika, kao i ljudi koji žive oko tih postrojenja, mora biti apsolutni prioritet.

Kompletnu dokumentaciju i samo poslovanje proverava inspekcija.

Za neispunjavanje obaveza zaprećene su novčane kazne za poslodavce od 1.000.000 do milion i po dinara, a novčano odgovaraju i odgovorna lica.

(RTS)


Ostavite komentar