Pucnji, eksplozije i marš pod punom opremom – dril Žandarmerije za prijem novih kandidata

Pucnji iz puške ne smeju da omeju kandidate koji, što je brže moguće, moraju da puze ispod bodljikave žice, zatim uđu u nabujali potok i – pored svih eksplozija i ometajućih faktora – izađu na put i nastave marš dalje.

Tako izgleda jedan od izazova kroz koji prolaze polaznici selekcione obuke, uz nadgledanje instruktora Žandarmerije.

Marko Aranđelović, major policije i stariji instruktor za obuku u Komandi Žandarmerije kaže da su važne psihološke pripreme.

„Oni ih prolaze tokom obuke, da bi na kraju imali najkompleksnije vežbe, gde možemo videti da li mogu da donose odluke pod stresom i budu pripadnici elitne jedinice“, ističe Aranđelović.

Iscrpne fizičke aktivnosti 

Najzahtevniji deo obuke je sam početak, to jest, trenutak kada za kandidate prestaje kontakt sa spoljnim svetom.

Tek onda kreću iscrpne fizičke aktivnosti.

„Redovne fizičke aktivnosti tokom cele obuke iziskuju od polaznika da prelaze i više od 20 kilometara dnevno. Tokom tih aktivnosti, mi možemo približno da procenimo kako polaznici funkcionišu u stresnim situacijama i određenim taktičkim pretpostavkama“, navodi Aranđelović.

„Žandarmerija je bila, jeste i biće izazov za hrabre“

Mnogi od njih prvi put su se sreli sa oružjem, a koliko je osnovna obuka kvalitetna, ukazuje i to što instruktori prilikom gađanja stoje tik pored meta.

Nebojša Đokić, potpukovnik policije i rukovodilac selekcione obuke naglašava da policijski službenici Žandarmerije obavljaju složen i težak borbeni zadatak.

„Pored redovnih poslova i zadataka. Žandarmerija je uvek bila, jeste i biće izazov za hrabre“, zaključuje Đokić.

Posle drila, kurs, i čizme srpskog žandarma

Za 23 godine, koliko postoji Žandarmerija, selekciona obuka menjala je i lokacije i dužinu trajanja.

Takođe, ne znači da će svi kandidati koji uspešno završe dril postati pripadnici Žandarmeije.

Oni koji, ipak, završe i šestomesečni osnovni žandarmerijski kurs nosiće čizme srpskih žandarma.

(RTS)