Pravilnik o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnika stupio na snagu

U pomenutom pravilniku stoji da je pružalac medijske usluge dužan da objavi/emituje informaciju o nestanku maloletnog lica u trajanju od najmanje 20 sekundi, u neizmenjenom obliku i identičnoj sadržini u kojima mu je dostavljena od strane nadležnog ministarstva.

Pružalac medijske usluge dužan je da obaveštenje objavljuje/emituje u narednih 48 sati i to u prvih osam sati od trenutka dostavljanja obaveštenja na svakih 30 minuta, a posle toga na svakih 60 minuta. Nakon isteka roka od 48 sati od prvog objavljivanja prestaje obaveza daljeg objavljivanja i obaveštenja.

Po prijemu informacije upućene od strane nadležnog ministarstva da je nestalo maloletno lice pronađeno, pružalac medijske usluge, bez odlaganja prekida objavljivanje/emitovanje obaveštenja o nestalom maloletnom licu i pre isteka roka, obaveštavajući javnost da je lice pronađeno.

Istovremeno sa prekidom objavljivanja/emitovanja obaveštenja o nestalom maloletnom licu, a u cilju zaštite podatka o ličnosti maloletnog lica, pružalac medijske usluge dužan je da, bez odlaganja, obriše sve podatke iz obaveštenja o nestalom maloletnom licu.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj 6. septembra ove godine doneo je Pravilnik o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica kojim se bliže uređuje način ispunjavanja obaveza pružalaca medijskih usluga u vezi sa načinom objavljivanja/emitovanja programskog sadržaja koji za predmet ima hitno obaveštavanje javnosti o nestanku maloletnog lica, a u cilju prikupljanja informacija koje mogu pomoći u sprovođenju mera traganja za maloletnim licem i njegovom pronalasku.

Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku 12. septembra, a kako je navedeno stupa na snagu osam dana od te objave.

(RTS)


Ostavite komentar