Poverenica: Oboleli od dijebetesa ne treba da budu diskriminisani

Brankica Janković u saopštenju podseća da je institucija Poverenika početkom ove godine uputila inicijativu Ministarstvu zdravlja da utvrdi procedure u predškolskom ustanovama, kao i u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja o postupanju sa decom i učenicima sa dijabetesom i drugim nezaraznim hroničnim bolestima, kao i retkim bolestima, u cilju podrške, dobre kontrole bolesti i sprečavanja nastanka njenih komplikacija.

Uvođenjem ovih procedura uticalo bi se ne samo na unapređenje njihovog položaja, već i zaštitu od stigmatizacije i diskriminacije, saopštila je Poverenica.

Institucija Poverenika je nedavno i svim predškolskim ustanovama u Srbiji preporučila da izmene formular za upis kako bi već prilikom prijave deteta za upis roditelj mogao da ukaže da dete ima dijabetes ili drugu retku, neurotransmitersku ili hroničnu nezaraznu bolest. 

To bi značilo da ustanova već u momentu prijave ima informacije o potrebama dece, vrsti terapije i načinu na koji se terapija daje, kao i vremena da pripremi kapacitete za potrebnu podršku.

„Važno je što su predškolske ustanove prepoznale važnost ove preporuke i što nas iz dana u dan obaveštavaju da su po njoj postupile“, ističe Jankovićeva.

U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok smrti

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, kasno otkrivanje dijabetesa, neadekvatno lečenje i nedostatak podrške pacijentu, može dovesti do ozbiljnih i po život opasnih komplikacija. 

U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok smrti i peti uzrok opterećenja bolestima, a prema procenama oko 460.000 odraslih zna da ima dijabetes, dok kod približno 250.000 dijabetes još uvek nije otkriven. 

U Srbiji, kao i u svetu, sve više dece i adolescenata živi sa tipom 1 dijabetesa.

(RTS)


Ostavite komentar