Posle skoro šest godina uz podršku EU završen važan projekat u reformi javne uprave

Od upravljanja javnim politikama, do kvalitetnijih usluga za građane i privredu, tom porukom zavšava se EU4PAR. Za više od pet godina – ozbiljan doprinos reformi javne uprave i stručnjaci sposobni da pruže kvalitetne savete o javnim politikama. U Delegaciji Evropske unije u Srbiji ističu da se ovaj projekat sveobuhvatno posvetio reformi javne uprave.

„Projekat je doprineo u praćenju sprovođenja reforme kroz, na primer, uspostavljanje novog instrumenta čime su i javnosti postale dostupne informacije o statusu sprovođenja reforme javne uprave. Dat je i doprinos jačanju ukupnog mehanizma koordinacije približavanjem različitih oblasti različitim zainteresovanim stranama u cilju zajedničkog i pravilnog sprovođenja i planiranja u vezi sa javnom upravom, kao i promovisanje i učešće drugih aktera, kao što je civilno društvo u raspravi o reformi javne uprave, tako da je u tom smislu odigrao veoma važnu ulogu. Druga važna uloga možda povezana sa drugom vrstom horizontalnog područja. Snažan fokus ovog projekta je bio i na planiranju i kreiranju politika“, rekao je Martin Klauke iz Delegacije EU u Srbiji.

Sa Republičkim sekretarijatom za javne politike – bliska saradnja. Projekat EU4PAR pomogao je u izradi Zakona o planskom sistemu – ključnom za poboljšanje kreiranja javnih politika.

„Pa evo 5 godina je prošlo, pa možemo i da cenimo u tom smislu, da rezultati su došli i dobri su rezultati. 0,17 u tom smislu što je uređen planski sitem u Republici Srbiji, svi organi praktično koji u svom radu imaju pripremu određenih planskih dokumenta, pripremaju ih na istovetan način. Ono što je najznačajnije i što je najviše doprinelo jeste što je Zakon o planskom sistemu uveo široki spektar konsultacija sa svim zainteresovanim stranama“, naveo je Ninoslav Kekić iz Republičkog sekretarijata za javne politike.

Zakonom o planskom sistemu koji je bio jedna od glavnih tema projekta EU4PAR sređen je sistem strategija, kojih je bilo mnogo.

„Imali smo jako, jako veliki broj strategija, a on je sveo na 18 oblasti strateških. Gde postoje oblasti i uvedena je hijerarhija gde se ispod strategije razrađuje programom i akcionim planovima. Tako da, samim tim, uređen je praktično ceo planski sistem. A on ne bi bio potpun, da zakon o planskom sistemu nije uveo praktično i sistem srednjoročnog planiranja. Odnosno, ujednačeno je budžetiranje, gde već organi su naučeni da budžetiraju za period od tri godine, i da planiraju za taj period sada i praktično rade planske dokumente, dodao je Kekić.

A među važnim dokumentima čijem je ažuriranju i reviziji doprineo ovaj projekat jesu Strategija javne uprave, kao i neke podstrategije, poput E-uprave, ističe Martin Klauke iz Delegacije EU u Srbiji.

„Zaista, Evropska unija pridaje veliki značaj temi reforme javne uprave, ona je deo takozvanih osnova kada su u pitanju pregovori EU sa Srbijom o pristupanju i predstavlja veoma važan deo naše finansijske podrške i smatramo svojevrsnom majkom svih reformi jer je potrebna zdrava javna uprava da biste započeli nove politike, da biste sproveli politike, i da biste napravili odgovarajuću regulativu za pružanje usluga građanima. Zbog svega navedenog javna uprava ima veoma važnu ulogu, a da biste je pravilno primenili potrebno je da imate javnu upravu i usluge za građane koje su transparentne, odgovorne, efikasne i koje su takođe depolitizovane“, naglasio je Klauke.

I posle projekata EU4PAR – ostaju preporuke i alati. U pripremi je on line platorma za upravljanje javnim politikama koja će institucijama omogićiti da na „na klik“ saznaju sve o njima, da nauče da prave analizu efekata politika, bolje planiraju budžete i prave srednjoročne planove. Platforma će biti predstavljena, 16. novembra na završnoj konferenciji projekta.

(RTS)


Ostavite komentar