Ponovo ukradeni kablovi na železničkoj stanici na Novom Beogradu – može li se strožim kaznama protiv lopova

Lopovi su ukrali 50 metara kablova i to pod naponom. Do sada su verovatno i istopljeni, a bakar prodat. Otkupna cena mu je od 750 do 850 dinara po kilogramu.

„Ovo je 24. krađa na elektrotehničkim postrojenjima železničke infrastrukture na čitavoj teritoriji Srbije od početka godina, a ovakve krađe su nešto što se često dešava i na evropskim železničkim prugama“, kaže Nenad Stanisavljević iz Infrastruktura železnice Srbije.

Strože kazne, stroža kvalifikacija 

Međutim, kazne u drugim državama su strože, kažu upućeni, a ovo delo se negde kvalifikuje i kao teroristički akt. S obzirom na to da se vozovi kreću brzinom od 200 kilometara na sat, ove krađe mogle bi da izazovu teške posledice. Od izmene zakona 2013. ovo delo se tretira kao teška krađa.

„Vi zapravo dovodite u opasnost život i telo putnika, dovodite u opasnost i imovinu velikog obima, tako da to ne može biti to krivično delo“, objašnjava advokat Aleksandar Radivojević.

Satanisavljević ističe da su u dispečerskim centrima ta oštećenja odmah signalizirana, kao i da se brzo reaguje.

„Ovo je dokaz da šta god da se desi sistem je brzo reagovao, brzo se prešlo na drugi režim funkcionisanja, tako da su putnici i pored ove krađe potpuno bezbedni“, dodaje Stanisavljević.

Lopovi dobro uvežbani

Počinioci su izgleda dobro uvežbani. Imaju opremu i znaju gde da preseku kabl. Iako je pruga pod video-nadzorom, teško im je ući u trag. Čak i veliki reciklažni centri ne mogu lako da utvrde poreklo metala koje donose fizička lica.

Na većini otpada se traži lična karta prilikom prodaje sekundarne sirovine, ali često prodavci i otkupljivači ustvari rade zajedno. Bakar se, nezvanično, često proda po ceni iznad tržišne.

„Ovo delo, ovaj način krađe, može se suzbiti samo tako što će ta kvalifikacija biti kvalifikacija izazivanja opšte opasnosti“, poručuje advokat Radivojević.

U toku godine dogode se na desetine krađa, ali podaci pokazuju da se godišnje tek nekoliko počinilaca uhvati. Za ovo delo predviđena je novčana i kazna zatvora do pet godina. Ali, u većini slučajeva, kažu upućeni, kazna bude uslovna.

(RTS)