Plinske boce, skeneri i pirotehnika u lokalima stambenih zgrada – čija je briga bezbednost stanara

Stanari Ulice Jurija Gagarina u Beogradu smatraju da im je, posle unošenja skenera i magnetne rezonance u zgradu, zdravlje u opasnosti.

U lokalima naših stambenih zgrada su i prodavnice petardi i restorani sa plinskim bocama. 

Po Zakonu, ne postoje delatnosti koje vlasnik lokala ne može da obavlja u stambenoj zgradi, ali mora da ispuni određene uslove i od toga zavisi da li će od nadležnih dobiti dozvolu.

U prizemlju zgrade u Ulici Jurija Gagarina 36Đ nalazi se privatna zdravstvena ustanova. Iznad su stanari, kojima se nije dopalo što u tu zdravstvenu ustanovu stiže oprema, koja, po njihovom mišljenju, može štetno da utiče na zdravlje.

„Primetili smo da ‘Euromedik’ koji je registrovan kao dom zdravlja počeo da unosi skenere i kompletnu dijagnostiku za zračenje“, kaže stanarka Marta Piljušić. 

„Ne bismo želeli (da se ti uređaji upotrebljavaju), niko nas ništa nije pitao“, nadovezuje se druga stanarka Gordana Popović.

Smatra da bi privatni dom zdravlja sutra počeo da koristi te uređaje ako bi pronašao moguđnost da ostvari svoje namere.

Upravnik zgrade Marko Petković ističe da su se obratili svim institucijama za koje su smatrali da su od značaja.

„Na kraju se ispostavilo da je Direktorat za jonizujuće zračenje bitan. Po njihovim rečima, oni ne ulaze u to da li je mesto uređaju u stambenom objektu ili nije“, rekao je Petković.

Iz pomenute zdravstvene ustanove, između ostalog, kažu da aparati nisu pušteni u rad, niti će biti pušteni bez dozvole nadležnih organa.

„Zdravstvena ustanova je od početka osnivanja registrovana za oblast radiologije. Aparati nisu pušteni u rad, niti će biti bez dozvole nadležnih organa, već su samo fizički uneti u prostor koji je u vlasništvu kompanije. Pre sedam dana obavljen je razgovor sa stanarima i iskazana je spremnost da se odustane od rada skenera. Radijacione procedure u ustanovi dozvoljene su zakonom“, navodi se u saopštenju. 

Dozvolu za otvaranje zdravstvenih stanica u stambenoj zgradi daje Ministarstvo zdravlja, ali i druge institucije u zavisnosti od oblasti zdravstva.

Za svaku delatnost propisi se razlikuju, a dozvole za rad izdaju nadležna ministarstva i sekretarijati.

Bez obzira na to što poštuju propise, vlasnici lokala moraju da dobiju i saglasnost većine stanara.

Obavezna saglasnost stanara

Advokatica Tanja Damjanović Jašić kaže da bilo da vlasnik obavlja delatnost ili je dao prostor u zakup, stanari moraju da se usaglase sa tim, mora se poštovati kućni red.

„To je regulisano odlukom koja se odnosi na sve zgrade. Ujedno, stanari mogu da onemoguće obavljanje neke privatne delatnosti u slučaju da ometa kućni red ili život svih stanara u zgradi“, dodaje Damjanović Jakšićeva.

U nekim zemljama postoji pravilo da lokal u zgradi može da zakupi samo onaj ko tu živi. U Nemačkoj postoji pravilo da lokal u stambenoj zgradi može da iznajmi samo neko ko će se baviti delatnošću koja ne smeta stanarima i pod uslovom da je stanar zgrade.

Kod nas nije tako. U lokalima naših stambenih zajednica su roštilji, prodavnice pirotehnike, igraonice, restorani sa plinskim bocama, pa često dođe i do požara.

„Ukoliko ima nekih problema, da stanari strahuju u vezi sa delatnošću koja se obavlja ili kakvog je tipa, mi o svim tim informacijama kontaktiramo sa inspekcijama koje su iz tog domena, bilo da  je reč o komunalnoj, građevinskoj, sanitarnoj ili turističkoj i tako ukazujemo na nepravilnosti u radu“, navodi profesionalni upravnik Ljubiša Banovački.

Retko se stanari u ovim situacijama odluče da angažuju sud. Košta i traje mesecima. Trebalo bi da novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada propiše i to da dve trećine stanara moraju da daju saglasnost za otvaranje lokala određene delatnosti u zgradi. 

(RTS)


Ostavite komentar