Pašalić pokrenuo kontrolu niške gradske uprave zbog osobe sa invaliditetom

Zaštitnik građana je u saopštenju naveo da su osobe sa invaliditetom jedna od najranjivijih društvenih grupa i da bi bilo nehumano, nedopustivo i nezakonito da postupanje zvaničnih službi bude u suprotnosti sa principima ravnopravnosti i poštovanja ljudskih prava, umesto da se učini dodatni napor kako bi se osobe sa invaliditetom u većoj meri uključile u život lokalne zajednice.

„Da apsurd bude veći, upitno je prisustvo na sportskoj manifestaciji, a sport je tu da nas povezuje, a ne da nas deli“, istakao je Pašalić, navodi se u saopštenju.

Zaštitnik građana je istakao da zakoni i međunarodne konvencije obavezuju na poštovanje prava osoba sa invaliditetom, ali da je potrebno i da društvo u celini pokaže više senzibiliteta za ovu, kao i ostale osetljive društvene grupe.

Pašalić podseća da se osobe sa invaliditetom na dnevnom nivou suočavaju sa nizom problema, jer mnogi od njih nemaju podršku personalnog asistenta, otežan im je pristup javnim uslugama, čak i objektima u kojima žive.

Dodaje i da se osobe sa invaliditetom suočavaju sa izazovima u oblasti obrazovanja, kao sa ostvarivanjem prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, uključujući i mogućnost zaposlenja.

Navodi da iako postoje pomaci, pritužbe upućene Zaštitniku građana potvrđuju da i dalje postoji prostor za podizanjem svesti o značaju uvažavanja različitosti i unapređenjem svake vrste podrške, institucionalne i pojedinačne, kako bi se unapredio status i svakodnevni život osoba sa invaliditetom.

(RTS)