Osnaživanje žena i ohrabrivanje da prijave nasilnike preduslov za sprečavanje femicida

U saopštenju se navodi daje Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost je, u skladu sa svojim mandatom, kao nacionalni mehanizam za pitanja rodne ravnopravnosti, posvećeno i prevenciji i sprečavanju svih oblika rodno zasnovanog nasilja, uključujući femicid kao njegovu najdrastičniju posledicu.

Naglašava se da su napori tog tela prvenstveno usmereni na obezbeđivanje okvira za njegovo sveobuhvatno i sistemsko rešavanje.

Država je u prethodnom periodu uradila mnogo po pitanju zakonodavnog i strateškog okvira i jačanja međuresorne koordinacije, što je preduslov za efikasno postupanje i saradnju svih nadležnih resora i pružanje najadekvatnije podrške žrtvama nasilja. Svima nam je u interesu da se svaki takav zločin rasvetli, a javnost blagovremeno i adekvatno bude obaveštena, dodaje se u saopštenju Koordiancionog tela za rodnu ravnopravnost.

U skladu sa donetom Strategijom za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, jedna od inicijativa Tela je i formiranje sveobuhvatnog registra podataka o počiniocima svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Kako se naglašava, tim registrom bi se obezbedio kontinuitet u praćenju ponašanja prijavljenog lica i unapredila procena rizika od svih oblika rodno zasnovanog nasilja, kao i uslovi za preventivno delovanje.

Ukazuje se na to da je u saradnji sa Mrežom „Žene protiv nasilja“, ustanovljen Dan sećanja na žene žrtve nasilja koji se obeležava 18. maja.

U saopštenju se dodaje da je od neprocenjivog značaja u zajedničkoj borbi protiv problema rodno zasnovanog nasilja je doprinos obrazovnog sistema, kao i medija koji pored informativne, imaju i ulogu kreiranja društvene svesti o pravilnom razumevanju, prepoznavanju i reagovanju na njega.

Zbog toga u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama“ radilo na prevenciji kroz rad sa najmlađima – dečacima i devojčicama, sa počiniocima nasilja, pružanju podrške žrtvama; uvođenju rodne ravnopravnosti u obrazovni sistem

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost nastaviće da aktivno učestvuje u uvođenju konkretnih mera i da uz podršku međunarodnih partnera i civilnog društva radi na prevenciji najekstremnijih ishoda rodno zasnovanog nasilja.

Među ključnim preduslovima za to je osnaživanje žena i podrška njihovom ohrabrivanju da prijave nasilnike i podizanje svesti šire zajednice o odgovornosti svakog pojedinca u ovim procesima, zaključuje se u saopštenju.

(RTS)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike