Obeležena godišnjica Ravnogorskog pokreta

Dolaskom prve grupe od 26 vojnika, oficira na Ravnu Goru u maju 1941. godine, osnovani su prvi četnički odredi i prvi štab. Na čelu Ravnogorskog pokreta bio je, tada pukovnik, Draža Mihailović.

Miloš Timotijević, istoričar iz čačanskog Narodnog muzeja kaže da u početku, nije hteo da pravi političku organizaciju, ali je u međuvremenu postao general, vojni ministar emigrantskoj Vladi u Londonu i načelnik Generalštaba.

„Kada mu se oko preobraženja, 41. godine, pridružio i advokat i književnik Dragiša Vasić, rodila se ideja o političkom krilu pokreta koje bi trebalo da bude demokratsko i nacionalno, a pre svega srpsko“, navodi Timotijević.

U Ravnogorskom pokretu bili su brojni meštani suvoborskih sela. U Brajićima pod Ravnom Gorom, u kući Petrovića Čičin štab je radio-stanicom uspostavljao vezu London- Brajići.

Susret Tita i Draže

Iako je tada imao samo četiri godine, Radomir se seća da su britanski oficiri i članovi savezničke vojne misije u Jugoslaviji bili stalni gosti.

„Tu su posećivali, u pregovorima koji su dolazili, vojna misija Engleska pod vodstvom Bil Hadsona zvanog Marka po srpskom narečju. Uz njega su bili pratioci – jedan Amerikanac zvali su ga Đorđe, drugi je bio Australijanac“, seća se Radomir Petrović iz Brajića.

Upravo u Brajićima, u seoskoj kafani kraj puta, poslednji put sreli su se Tito i Draža i pregovarali o zajedničkoj borbi protiv okupatora.

„Na početku su se sastali i sarađivali na nivou oslobađanja zemlje. Različite strategije u vezi toka ustanka, žrtvi i posleratnog uređenja, iapak, uslovile su da se raziđu i da odmah dođe do oružanih sukoba i velikih žrtvi“, kaže Timotijević.

Iako postoje različita sećanja o tačnom datumu osnivanja Ravnogorskog pokreta, i dalje se svakog maja na Ravnoj Gori održava tradicionalni Sabor.

(RTS)