Novih 200 pripadnika Žandarmerije – nastavak tradicije duge 160 godina

Uslovi konkursa za prijem u Žandarmeriju su i da kandidat u trenutku prijave poseduje vozačku dozvolu najmanje B kategorije, da je državljanin Srbije, kao i da ima neprekidno prebivalište u našoj zemlji u trajanju od godinu dana.

Neophodno je da zainteresovani kandidati zadovolje uslove selekcionog testiranja i lekarske preglede, obrazlažu u Žandarmeriji. 

U ovakvom obliku, Žandarmerija je obnovljena u junu 2001. godine i ima status posebne jedinice MUP-a.

„Žandarmerija danas predstavlja jednu modernu, dobro opremljenu i obučenu visokooperativnu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova, koja se angažuje u kriznim situacijama, kao što su oružane pobune, teroristički akti, narušavanje javnog reda i mira u većem obimu i elementarne nepogode. Kao takva, predstavlja jedan od bedema sigurnosti i bezbednosti Republike Srbije i njenih građana“, kaže za RTS major policije Lazar Vulović iz Komande Žandarmerije.

Konkurs za prijem u Žandarmeriju traje do kraja novembra. Procedure su nakon toga podeljene po etapama.

„Prva etapa je jednodnevna i ona se realizuje u Komandi Žandarmerije, ona predstavlja uslov da bi se pripadnici ili kandidati uputili na tzv. dril, tj selekcionu obuku. Dril je u stvari najveća prepreka na putu od kandidata do policijskog službenika Žandarmerije. Nakon toga ide selekciona obuka gde kandidati, u stvari, treba da se pokažu i dokažu da su spremni i sposobni da budu policijski službenici Žandarmerije“, objašnjava Vulović.

Žandarmerija je podeljena u četiri odreda (beogradski, niški, novosadski i kraljevački) i Ronilačku jedinicu. Na ovom konkursu, predviđeno je da 200 kandidata stupi u radni odnos, od čega njih 80 u Beogradu.

Poslednji konkurs kada su kandidati birani iz civilstva održan je 2020. godine.

Tradicija duža od 160 godina

Počeci Žandarmerije datiraju iz 1860. godine, kada je ukazom kneza Mihaila Obrenovića formirana prva četa, koja je brojala 120 pešadinaca i 15 konjanika.

Potreba za ponovnim formiranjem vojno-policijske jedinice, kakva je Žandarmerija danas, pojavila se nakon ratnih sukoba na prostoru Kosova i Metohije.

(RTS)


Ostavite komentar