Nekadašnji auto-put kroz Beograd postaće moto-put, kako se ponašati dok se to ne desi

Nedoumica, posle objavljivanja informacije da je usvojena uredba o kategorizaciji puteva, navodi mnoge vozače da već sada krše propise i čine prekršaje, jer taj deo auto-puta u praksi još nije gradska saobraćajnica.

“Apel građanima je da poštuju saobraćajnu signalizaciju da ne obraćaju pažnju na samu uredbu, jer sama uredba ne znači da je to od danas, već sada gradska saobraćajnica. Sve dok imamo na svakoj ulaznoj rampi znak za auto-put, moramo poštovati taj znak i ponašati se kao da smo na auto-putu”, ističe Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Novom uredbom deonica od Surčina do Novog Beograda i put od petlje Beograd do petlje Bubanj Potok kategorizovane su kao put drugog B reda.

Nadležni smatraju da je na taj način stvorena mogućnost da se saobraćaj efikasnije organizuje i izmenom namene prilagodi potrebama glavnog grada.

“Slede analize koje se bave analizom saobraćajnih tokova na prolazu ovakve jedne saobraćajnice kroz naselje. Po sprovođenju takvih analiza utvrđuje se koji su sve to potrebni sadržaji koji bi se unapredili ili promenili i dodali na ovakvoj jednoj saobraćajnici, a da bi imali uticaja i na saobraćajne tokove. Po izradi tih studija ide projekat saobraćajne signalizacije koji sve te sadržaje koji su se utvrdili da su potrebni implementira”, objašnjava Dragan Pavković iz JP “Putevi Srbije”.

Iz Agencije za bezbednost saobraćaja ističu da treba uvesti dosta zabrana.

“Ne možemo dozvoliti da se pešaci kreću tom saobraćajnicom tako da je neophodno postavljanje visoke zaštitne ograde na razdelnom ostrvu i niz drugih stvari. Takođe ideja je da krajnja desna traka bude žuta traka, odnosno prilagođena vozilima javnog prevoza i taksi vozilima, tako da verujemo da će se to odraziti jako pozitivno na dinamički saobraćaj, odnosno na kretanje vozila kroz sam grad”, navodi Mirko Koković.

Važno je, da svi učesnici u saobraćaju znaju da izmene još ne važe, tačnije mora se poštovati postojeća signalizacija.

Uvodi se dodatna kategorija puteva

U “Putevima Srbije” kažu da će narednog meseca biti uvedena dodatna kategorija. Pomenuti putevi postaće moto-putevi.

“Moto-putevi su putevi koji će biti rezervisani za isključivo motorni saobraćaj i imaće fizički razdvojene kolovoze po smerovima i najmanje dve saobraćajne trake za svaki smer i time nam se stvaraju mogućnosti, kako za ovu deonicu i za promenu njene kategorije i za usklađivanje strukture državne putne mreže koju trenutno imamo, jer smo vinovnici da se zadnjih godina sve više gradi saobraćajnica koje će odgovarati ovoj definiciji”, rekao je Dragan Pavković iz “Puteva Srbije”.

Prema novoj uredbi pored izgrađenih i onih u izgradnji, Srbija ima devet auto-puteva i 36 brzih saobraćajnica.

Instaliraće se zvučne barijere na većini tih puteva radi zaštite od buke.

(RTS)


Ostavite komentar