Nedelja autizma – deca bez granica pokazala koliko mogu da postignu

Autizam je neurorazvojni poremećaj koji se javlja u ranom detinjstvu, uzrok je nepoznat, dijagnoza doživotna. Učestalost poremećaja iz spektra autizma je veći nego ranije i u stalnom je porastu.

Jelena Đorđević, direktor Klinike neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu kaže da kao ljudi treba da se duboko zamislimo ne kakav svet ostavljamo deci, već kakav svet smo stvorili za njih.

„Pozivam sve vas prisutne i šaljem apel široj društvenoj zajednici da svi urade koliko mogu da pomognemo u kreiranju njihovog boljeg života i većoj inkluziji u društvu“, poručuje Jelena Đorđević.

Ministarka zdravlja Danica Grujičić je rekla da je pri kraju zgrada koja se pravi u Surčinu, u kojoj će biti dnevni boravak za decu sa autizmom.

„Ono što u perspektivi moramo da uradimo, to je dobra edukovanost svih pedijatara i lekara opšte prakse, kako da pristupe ljudima sa autizmom, jer ja se nadam da će uz nekakve novine u terapiji, nove tretmane, ti ljudi živeti što više, a da ćemo mi svake godine sve više i više videti koliko i kako oni mogu“, rekla je ministarka.

Aleksandra Rabrenović, predsednica udruženja „Deca bez granica“ poručila je roditeljima da nisu sami, da se detetu može pomoći kroz odgovarajuću medicinsku i defektološku podršku.

“Želim da zajedno istrajemo u ovoj našoj borbi, u ovoj našoj trci, u ovom našem maratonu, zbog toga kad smo zajedno nekako je sve ipak lakše i lepše“, istakla je Rabrenović.

Osobe sa autizmom suočavaju se sa brojnim izazovima, kao što su teškoće u komunikaciji, preterana osetljivost, ali uz stručan rad i podršku, mogu da pokažu i mnoge talente koje imaju.

Imaju i svoju himnu, pesmu „Deca bez granica“ koju su za njih komponavele „Neverne bebe“.

(RTS)