Nadzorno telo Saveta Evrope za pranje novca: Srbija „uglavnom uskladila“ većinu preporuka

Ministar finansija Siniša Mali ocenio je izveštaj kao potvrdu da smo na pravom putu i istakao da ove dobre vesti utiču na poboljšanje imidža zemlje u međunarodnoj javnosti, navodi se u saopštenju.

Mali je naveo da se unapređenje odnosi na usklađenosti sa preporukom o novim tehnologijama.

Iz kategorije „delimično u skladu“ prebačeni smo u kategoriju „uglavnom usklađeno“ i to za 35 od 40 preporuka i ovaj iskorak je naš konkretan vidljivi rezultat rada na ovom polju u prethodne tri godine kada smo preduzeli dodatne mere unapređivanja“, istakao je Mali nakon objavljivanja izveštaja.

Dodao je da to znači da je Srbija usklađena sa svih 40 preporuka, te da smo jedina zemlja u širem regionu koja se time može pohvaliti, napominje se u saopštenju Ministarstva finansija.

Sa ovim rezultatom više nismo u obavezi da podnosimo izveštaje na evaluaciju, ali smo snažno podstaknuti da nastavimo rad na unapređenju svih sistema koji od Srbije čine bolje mesto za život“, poručio je potpredsednik Vlade.

„Manival“ je saopštio da je od novembra 2021. Srbija preduzela dodatne mere da identifikuje i proceni rizike za pranje novca i finansiranje terorizma koji proizilaze iz aktivnosti virtuelne imovine i aktivnosti ili operacije pružalaca usluga virtuelne imovine.

Komitet eksperata za procenu mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) je nadzorno telo Saveta Evrope kome je poveren zadatak da proceni usklađenost sa osnovnim međunarodnim standardima za suzbijanje pranja novca, finansiranje terorizma i finansiranje proliferacije oružja za masovno uništenje, kao i efikasnost njihove primene.

Manival procenjuje 33 države i teritorije i daje preporuke nacionalnim vlastima u pogledu neophodnih poboljšanja njihovih sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma kao i za suzbijanje finansiranja širenja oružja.

(RTS)