Likovna kolonija u Kragujevcu, đaci i akademski slikari promovišu talenat marginalizovanih

Uz podršku Udruženja građana „Teofilos“ i resornog ministarstva, zajednički stvaraju učenici, akademski slikari i korisnici najvećeg Zavoda za osobe sa mentalnim poteškoćama na Balkanu.

(RTS)