Kontrola Zaštitnika građana povodom tragedije ruske porodice u Pančevu

Ombudsman od MUP-a traži da ga u roku od 15 dana izvesti da li je ranije bilo prijava nasilja u porodici i ako je to slučaj, koje mere je policija preduzimala sa drugim nadležnim organima da bi se zaštitile žrtve nasilja u porodici i sankcionisao izvršilac, te da li je izvršilac imao oružje u legalnom posedu i koje je mere policija preduzela nakon saznanja o ovom slučaju.

Zaštitnik građana od CSR „Solidarnost“ traži da ga u istom roku izvesti da li su muškarac i žena bili na evidenciji tog centra, da li je ranije bilo prijava nasilja u porodici, i ako je to slučaj koje mere je Centar preduzimao u saradnji sa drugim nadležnim organima kako bi se pružila podrška i zaštita žrtvama nasilja u porodici, sankcionisao izvršilac i uticalo na njega da više ne vrši nasilje.

Od Opšte bolnice i Službe za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja u Pančevu traži da mu u roku od 15 dana dostave informacije da li su imali saznanja o prethodnom nasilju, kao i da li su im se žena ili muškarac obraćali za pomoć i ukoliko je to slučaj koje mere su ove zdravstvene ustanove preduzele po tom pitanju, navodi se u saopštenju.

(RTS)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike