Konstituisana Radna grupa za uspostavljanje Memorijalnog centra u Ribnikaru

Na sastanku u Ministarstvu prosvete, za zamenika predsednika Radne grupe izabran je Ognjen Božović, advokat iz Beograda, a diskutovano je i o Poslovniku o radu, koji će biti usvojen do petka i kojim će biti definisane aktivnosti koje će se u narednom periodu sprovoditi.

Istaknuto je da je zadatak Radne grupe da usmerava i usklađuje aktivnosti na uspostavljanju Memorijalnog centra i da u odnosu na potrebe porodica žrtava zločina i šire zajednice, a na osnovu prethodnih konsultacija i dobijenih informacija, predloži konkretne mere koje bi trebalo preduzeti povodom uspostavljanja Memorijalnog centra i osmišljavanja komemoracija i programskih sadržaja.

Sastanku Radne grupe prisustvovali su i članovi Multidisciplinarnog tima, koji su stučnjaci iz različitih oblasti, a koji će sprovesti opsežne konsultacije s ciljem pripreme preporuka i predloga konkretnih mera radi uspostavljanja Memorijalnog centra, formulisanja uslova međunarodnog idejnog arhitetonskog konkursa za Memorijalni centar i izbor najboljeg rešenja.

Na sastanku Radne grupe razgovarano je o preduzetim i planiranim aktivnostima, kao i o predlozima za osmišljavanje komemoracije i programskih sadržaja za obeležavanje godišnjice pomena.

Takođe, Radna grupa je u obavezi da ove preporuke i mere implementira i sprovede kroz svoje resore, kao i da iste predloži Vladi Srbije na usvajanje.

Članovi Radne grupe su predstavnici ministarstva nadležnih za prosvetu, kulturu i javna ulaganja, Grada Beograda i Gradske opštine Vračar, vršilac dužnosti direktora Ogledne osnovne škole „Vladislav Ribnikar“, dva predstavnika porodica ubijenih, kao i predstavnici ogranizacije Victim Support Europe, Viktimološkog društva i Instituta za pedagoška istraživanja.

(RTS)