Ko sve može ostvariti pravo na porodičnu penziju i na koga se odnose izmene zakona

Lica koja mogu da ostvaraju porodičnu penziju su pre svega članovi porodice onoga u odnosu na koga se ostvaruje to pravo, ko je ranije bio korisnik starosne prevremene ili invalidske penzije.

Međutim, porodična penzija može da se ostvaruje i u odnosu na lice koje nije bilo korisnik penzije. 

Vladimir Stanković pojašnjava za RTS da je u tim situacijama reč o osobama koje nisu ostvarile uslov za penziju. To znači da nisu imali dovoljno godina života ili radnog staža. Takođe, može se raditi i o licu koje je trenutno bilo nezaposleno, odnosno koje je trenutno na birou za zapošljavanje.

Ističe da u zavisnosti od toga u kom je statusu bilo lice koje je preminulo, u odnosu na koga se ostvaruje porodična penzija, postoje i razlike.

Izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

„Ono što se promenilo jeste ostvarivanje prava na porodičnu penziju u odnosu na lica koja su prethodno bila korisnici penzije, a nije se ništa promenilo u odnosu na ona lica koja su bila osiguranici“, precizirao je Stanković.

Dakle, kod lica koja su bili osiguranici, nema izmena pa se nakon njihove smrti, prvim narednim danom ostvaruje pravo na porodičnu penziju. 

„Pravo na porodičnu penziju može ostvarati lice ukoliko nije u osiguranju. Kad kažemo da nije u osiguranju, to može biti da nije zaposlen, da nema recimo neku privatnu firmu, da ne obavlja nekakvu samostalnu ili poljoprivrednu delatnost“, kaže Stanković.

Što se tiče izmene u članu 111, koje se primenjuje od ove godine, ona se odnosi na ostvarivanje porodične penzije od preminulog korisnika penzije, odnosno penzionera.

„U tom slučaju je sad napravljena jedna izmena koja govori o tome da, što se tiče preminulog, njemu pripada pravo na penziju, ne kao što je do sada bilo do datuma smrti, na primer do 15. januara, sada mu pripada do kraja meseca. To bi značilo da onaj koji ostvaruje porodičnu penziju, ostvaruje je sa prvim narednim danom sledećeg meseca. Na primer, ako je preminulo 15. januara, to znači da lice ostvaruje pravo na porodičnu penziju od 1. februara“, pojašnjava direktor Sektora za ostvarivanje prava.

Uslovi za ostvarivanje porodične penzije

Što se tiče zahteva za porodičnu penziju on se može podneti pet, deset dana nakon smrti lica, ali i posle dve godine.

„Ali treba imati u vidu da mi po propisu možemo pravo da vratimo i da se može ostvariti najviše šest meseci unazad od dana kad je podnet zahtev. Znači, ne možemo sa prvim narednim danom od dana smrti“, ukazuje Stanković.

Kada je više članova porodice korisnika porodične penzije, oni mogu zajednički koristiti tu  penziju, a mogu i odvojeno.

„U odnosu na svako lice se cene uslovi od kada može i, naravno, do kada može ostvarivati to pravo na porodičnu penziju. U zavisnosti ukoliko neko od njih iz nekog razloga prestane da koristi,  onda  se od sledećeg dana utvrđuje novi iznos u odnosu na tog jednog koji je ostao ili u odnosu na ona lica koja su ostala“, navodi on.

Kada je potrebno ostavinsko rešenje

Stanković objašnjava da postoje situacije kada su ostali neki neisplaćeni iznosi u odnosu na lice koje je preminulo, a to je imovina koja pripada tom preminulom. Tada se postavlja i pitanje ko taj zaostatak može i pod kojim uslovima da primi kao neku imovinu, odnosno ostavinu.

„Da bi se neka druga lica javila kao legitimisana lica, da mogu da preuzmu taj iznos, tu je neophodno imati to ostavinsko rešenje koje se opet ostvaruje ili dobije ili donosi. Znači, ukoliko se to rešenje bude donelo brže, onda ćemo te zaostale iznose penzije isplatiti, brže, odnosno, po danu kako nam bude doneto to ostavinsko rešenje“, navodi direktor Sektora PIO Fonda.

Stanković savetuje da se zahtev za porodičnu penziju podnese najkasnije u roku od šest meseci od dana smrti korisnika.

Ističe da je uglavnom dovoljan sam zahtev, jer fond po službenoj dužnosti elektronskim preuzima podatke od drugih državnih organa.

(RTS)


Ostavite komentar