Jurić za RTS: Svako šesto dete koje ode od kuće izmanipulisano i seksualno zlostavljano

Prema podacima MUP-a, 2023. godine prijavljea su nestanaka 1.525 prijavljenih nesatanka maloletnih osoba. Od toga 1.510 je uspešno pronađeno. Za petnestoro dece u tom trenutku još se nije znalo gde se nalaze, kaže Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

Kako naglašava, ova, 2024. godina je posebno značajna i posebno bolna za celo društvo.

„Značajno je zbog toga što je pokrenut sistem Pronađi me po prvi put u Srbiji i regionu. Sa druge strane, nestanak devojčice Danke Ilić koji još uvek nije do kraja razjašnjen jer njeno telo još nije pronađeno“, navodi Jurić.

Smatra da je to dodatna opomena i da mora mnogo više da se radi na tom problemu kako bi se takvi događaji sprečili što je više moguće.

Jurić napominje da je potrebno formirati registar nestalih maloletnih osoba da bi se znali koji su razlozi za tako veliki broj odlazaka iz svog okruženja.

„To je jedan veliki problem. Takođe, kao porodice, moramo više da znamo i da upoznajemo svoju decu. Često i kada deca odlaze iz svojih okruženja, kada se vrate, mi ne razgovaramo o razlozima njihovih odlazaka i ne pridajemo pažnju tome“, upozorava Jurić.

Naglašava da bez obzira što se deca uglavno vrate kući, svako šesto dete pokazuje da je izmanipulisano, da je otišlo od kuće i da je kasnije seksualno zlostavljano.

„Vršnjačko nasilje jedan od najvećih društvenih problema“

Govoreći o internet sobi Centra za nestalu i zlostavljanu decu, Jurić kaže da se tu sprovode aktivnosti u vezi sa programima o bezbednosti na internetu.

Što se tiče opšte delatnosti Centra, Jurić navodi da dolaze deca sa problemom u ponašanju i da su se bazirali na preventivni rad u vezi sa vršnjačkim nasiljem.

„Tu sada vidimo generalno jako veliki, možda i najveći problem u društvu. I nama, nakon upućivanja dece iz centara za socijalni rad, ovde sprovodimo posebne programe“, zaključuje Jurić.

(RTS)