Izlivanje žive u školi – protokoli poštovani, rad sa opasnim hemikalijama samo u „kapeli“

U toku eksperimenta u laboratoriji srednje Hemijsko-prehrambene tehnološke škole na Banovom brdu, pre desetak dana, iz manometra se izlila živa. Nije sva iscurila, objasnila nam je direktorka škole, a i da jeste, to ne bi moglo da bude više od 50 grama, odnosno 3 kubna centimetra.

Zaposleni su postupili po predviđenoj proceduri. Živa je sakupljena u zaštitne posude, prostor je očišćen sumpornom pastom, cinkom u prahu, deterdžentom i vodom i sirćentnom kiselinom.

„Učenici su pušteni kući a nastavnici, pomoćni nastavnici ostali da saniraju to što se izlilo. U ovoj školi rade stručni i kompetentni ljudi, koji su stručni ne samo za predavanje deci i za prenos znanja na taj način nego i za ono što treba da primene u slučaju da dođe do nekih situacija koje nisu česte, ali su u labaratorijama moguće“, kaže direktorka škole Nataša Parezanović. 

Obavešten je referent za bezbednost u školi i Institut za bezbednost i zdravlje na radu. Količine potencijano opasnih materija u školama su minimalne i posebno se čuvaju. Među njima je i živa, a stepen opasnosti zavisi i od toga u kom obliku se nalazi.

„Elementarna živa, o kojoj je ovde reč, opasna je samo ako isparava, i to neko duže vreme. Neorganska živa je jako opasna ako se proguta, a organska živa je najopasnija i može da se apsorbuje i preko kože. Pre nego što dođe do incidenta važno je istaći ličnu zaštitnu opremu: mantile, rukavice i naočare, to je ono što štiti ako dođe do incidenta. Sa opasnim hemikalijama radimo u posebno odvojenim delovima labaratorije koje se zovu ‘kapele’ koje imaju posebno jaku ventilaciju i staklene zastore koji sprečavaju da hemikalije izađu van tog dela ‘kapele'“, rekao je vanredni profesor Hemijskog fakulteta dr Dušan Veljković.

Postoji obaveza da se prijavi svaki incident sa opasnim materijama.

„Svaka opština ima nadležni centar za vanredne uslove koji obaveste centralni centar za vanredne uslove i onda se pravi krug gde se vrlo brzo i na energičan način pristupa mestu gde je bio akcident“, objašnjava direktor Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“ Aleksandar Milovanović.

Na Hemijskom fakultetu 2017. godine jednom istraživaču ispala je boca sa hemikalijama i zgrada je zbog toga evakuisana.

Dve godine kasnije studenti Hemijskog fakulteta i zaposleni su evakuisani kad je istraživaču ispala boca sa hemikalijama što je izazvalo burnu reakciju sa puno dima.

Jedan od većih incidenata desio se 2019. na Tehnološkom fakultetu, kada je eksplodirao frižider u laboratoriji organske hemije.

Niko nije povređen, ali je materijalna šteta bila velika. Manjih problema u laboratorijama ima često, ali ih rešavaju oni koji tu rade pa informacije o tome i ne dođu do javnosti.

(RTS)