Hrvatska vlada finansira izgradnju sedam hrvatskih kuća u Srbiji

Nove hrvatske matice treba da dobiju Sombor, Sonta, Monoštor, Petrovaradin, Ruma, Šid i Opovo.

Zahvaljujući prethodnim ulaganjima Vlade Hrvatske, prošle godine je u Subotici otvorena „Matica“ – hrvatska kuća u kojoj su smešteni Nacionalni savet i krovne institucije kulture i informisanja Hrvata u Srbiji.

Trećim projektom se rekonstruišu i adaptiraju tri objekta predškolskih ustanova u našoj zemlji, a danas su predate na upotrebu jaslice u subotičkom vrtiću „Marija Petković-Sunčica“.

(RTS)


Ostavite komentar